19/07/2024

3 thoughts on “REGERINGEN VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN FÖR ATT KUNNA INFÖRA POTENTIELLA UTEGÅNGSFÖRBUD UNDER PANDEMIER

 1. Och samtidigt digitaliseringen av samhället där man som individ åstadkommer allt mindre privata ärenden utan denna heliga gral – bank-id. Dessutom kontantlöst samhälle dvs inga transaktioner utan fotspår och all makt åt banken att frysa konton hos olydiga individer. Demokrati – folkstyre. Öppet och fritt samhälle.

 2. Då det för det första INTE NÅGON någonsin har lyckats isolera eller identifiera Covid19 som ett VIRUS så handlar ju detta om något helt annat.
  Hur har man t.ex INTE lyckats finna något botemedel mot HIV, som blommade ut på 8p0-talet. Eller varför har man INTE lyckats finna på ett effektivt enkelt sätt att bota cancer?
  Däremot fick man fram det EXPERIMENTELLA så kallade vaccinet på under ett år!!
  Nej det uppenbara är ju att läkemedelsbolagen vill INTE hålla oss friska utan det handlar om befolkningskontroll i alla dess icke önskvärda former.
  Pfizer har t.ex minst tre kända graderingar på sin vätskor dom mer eller mindre tvingar folk att inokulera.
  Den första är kodad med 01 och innehåller Saline=saltlösning.
  Den andra är kodad med 02 och innehåller mRNA som går in och ändrar DNA, samt graphene oxide.
  Den tredje kodad 03 samma innehåll som nr 2, men också med cancerframkallande ämnen i mjukdelarna, typ bröstcancer.
  Det har nu slutligen offentliggjorts ca 40 sidor med de biverkningar som dessa inokulationer åstadkommer! På sidan 30 av dessa 40 dokument, som Pfizer ville hemlighålla i 75 år, kan man se en sammanställning av biverkningarna, som innefattar dödsfall.
  Har då inte alla de instanser, som ihärdigt hjärntvättat massorna genom sin skrämselpropaganda, gjort sig skyldiga till mord?
  Nu ligger ett förslag om bland annat TVÅNGSVACCINERING med en grundlagsändring hos departementen!

 3. Policyer EU:s svar på covid-19
  Ett internationellt fördrag om pandemiförebyggande och beredskap
  Översikt
  Tidslinje – rådets åtgärder mot covid-19
  COVID-19: folkhälsa
  COVID-19: ekonomi
  COVID-19: resa inom EU
  COVID-19: resa in i EU
  EU digitalt covid-certifikat
  COVID-19: forskning och vacciner
  Bekämpa desinformation
  europeisk solidaritet
  Global solidaritet
  Pandemifördrag
  Ett mellanstatligt förhandlingsorgan kommer nu att bildas och hålla sitt första möte senast den 1 mars 2022 (för att komma överens om arbetssätt och tidslinjer) och det andra senast den 1 augusti 2022 (för att diskutera framstegen med ett arbetsutkast). Den kommer sedan att leverera en lägesrapport till den 76:e världshälsoförsamlingen 2023, med målet att anta instrumentet senast 2024. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/?fbclid=IwAR0qTu7ZqRyryS4i-k4PsR5z-oP76qGb-VR8oj2Ik2ANcwt8rH2X0AkNnrY

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.