INSKRÄNKNING AV OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Juli 2017

Regeringen Löfven öppnar för att begränsa yttrandefrihetsförordningen samt tryckfrihetsförordningen. Detta innebär i princip att censurlagen återinförs i Sverige. Orsaken till denna ändring i grundlagen är för att “anpassa sig efter EU-direktiv”.

Regeringen Löfven öppnar nu dörren för att begränsa yttrandefrihetsordningen samt tryckfrihetsförordningen. För Löfven sin vilja igenom kan den nya inskränkningen börja gälla  i januari 2019.

socialdemokraterna_stefanlöfven_yttrandefrihetsordningen, tryckfrihetsförordningen_censur_invandring_

Regeringen Löfven vill inskränka yttrande-och tryckfriheten i Sverige.

I nuläget  så har man rätt att publicera vad som helst. Men det innebär att det man publicerar kan bli föremål för rättslig process om det visar sig att ens publicerade material  bryter mot lagen. Regeringen Löfvens förslag innebär att man INTE får publicera vad som helst.

Hovrättsråd Katarina Rikte är skeptiskt till Löfvens förslag:

Man får inte ingripa mot något som ska publiceras i ett grundlagsskyddat medium innan det är publicerat, det är helt grundläggande.

 CENSUR

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet.  En textparagraf i Löfvens förslag lyder:

“… som ger utrymme att i lag reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel…”

Läs mer på Ledarsidorna om ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen:

Inskränkningar i yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighetsprincipen

Foto: By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "INSKRÄNKNING AV OFFENTLIGHETSPRINCIPEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.