SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER

September 2020

Livsmedelsverket vill införa maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott i syfte att “skydda konsumenten från överdosering”.  Om detta sker kan det innebära slutet för hälsofriheten på grund av att man inför halter som är så låga att de inte har något näringsvärde. Livsmedelsverket baserar sina beslut på EU och FN:s Codex Alimentarius. Beslut kommer under våren 2021. 

År 2017 gav regeringen Löfven i uppdrag till Livsmedelsverket att utröna om det ska lagstiftas om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Högsta ansvarig för projektet är Astrid Walles-Granberg på Livsmedelsverket. Walles-Granberg menar att “konsumentens säkerhet har högsta prioritet.” Man vill alltså skydda konsumenter från eventuell överdosering av kosttillskott.

 

Astrid Walles-Granberg_hålsokosrt_kosttillskott_vitaminer mineraler:livsmedelsverket

Astrid Walles-Granberg på Livsmedelsverket vill “skydda konsumenterna” mot överdosering av vitaminer och mineraler. Samtidigt visar statistiken att antalet döda på grund av kosttillskott i princip är lika med noll. Detsamma kan man inte säga om skolmedicinen.

 

När denna artikel skrivs (september 2020) pågår fortfarande remissrundan. Efter detta ska förslaget skickas till EU för godkännande (?) och sedan kommer beslutet att offentligföras under våren 2021. Skulle förslaget gå igenom kommer alltså Livsmedelsverket att kunna utfärda saluförbud mot kosttillskott som har högre värden än den praxis som Livsmedelsverket då instiftat. 

LIVSMEDELSVERKETS REKOMMENDATIONER

Livsmedelsverket har kommit med förslag på värden för kosttillskott och dessa är:

Vitamin A: 1400 RE.

Betakaroten: 7 mg.

Vitamin D: 75 mikrogram.

Vitamin E: 300 mg.

Nikotinamid: 900 mg.

Nikotinsyra: 10 mg.

Vitamin B6: 20 mg.

Folsyra: 600 mikrogram.

Vitamin C: 1000 mg.

Kalcium: 1025 mg.

Magnesium: 350 mg.

Järn: 25 mg.

Koppar: 2 mg.

Jod: 200 mikrogram.

Zink: 25 mg.

Mangan: 4 mg.

Kalium: 3000 mg.

Selen: 220 mikrogram.

Krom: 250 mikrogram.

Molybden: 350 mikrogram.

Fluorid: 2 mg.

Fosfor: 270 mg.

Bor: 2 mg.

REMISSSVAR OCH ÅSIKTER

När jag läser på  olika sidor om Livsmedelsverkets rekommendationer och förslaget i helhet hittar jag bland annat följande synpunkter och remissvar.

Branschorganisationen Svensk Egenvård svarar i sitt remissvar att Livsmedelsverkets förslag på  75 μg D-vitamin inte är verklighetsbaserat. Svensk egenvård menar att en ljushyad person i badbyxor får i sig motsvarande 250–500 μg vitamin D3  vid 20 minuters vistelse i solen. Menar Livsmedelsverket att de flesta i Sverige är förgiftade av D-vitamin under sommaren?

svensk egenvård_livsmedelsverket_vitaminer mineraler_förbud_maximivärden

Mats Nilsson VD för Svensk Egenvård.

Svensk egenvård har från 2016 samlat in biverkningsrapporter av kosttillskott och har ännu inte fått in en rapport.

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi, Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition menar att förslaget måste dras tillbaks eftersom det inte finns några bevis på att förekommande kosttillskott ger säkerhetsproblem medan för låga mängder av vitaminer och mineraler däremot ger sjukdom och förtida död. 

Nordic Nutrition Council skriver i sitt remissvar att vissa personer kan behöva flera gram C-vitamin för att bidra till immunförsvarets normala funktion. Kvinnor kan behöva högre doser av folsyra, pyroxidin och kobalamin för att bibehålla ögonens normala funktion. Nutrition Council menar även att för oss svenskar behövs det cirka 5 000 – 6000 IE av D-vitamin tillsammans med K2 och magnesium. Högre doser kan behövas av äldre, överviktiga, mörkhyade eller sjuka. 

Nordic Nutrition Council föreslår att den svenska befolkningen bör få behålla sin fulla rätt till egenvård, däribland att vid behov använda näringstillskott utan de föreslagna begränsningarna för att stärka den egna hälsan. Att svenska konsumenter får tillgång till kosttillskott i valfri dos för sin egen hälsa.

EU OCH CODEX ALIMENTARIUS

Livsmedelsverket skriver att EU arbetar på att ta fram gemensamma maximivärden på vitaminer och mineraler men har ännu inte lyckats med detta. Varför har EU inte lyckats med detta? Svaret på den frågan är troligtvis Scott Tips och Natural Health Federation (NHF). NHF är en amerikansk hälsoorganisation som faktiskt arbetar för din och min hälsofrihet i och med att NHF är med på mötena för Codex Alimentarius. Scott Tips är president för NHF.

Codex Alimentarius är ett globalt regelverk för mat skapat av Förenta Nationerna och Sverige måste lyda dess regler på grund av Sveriges medlemskap i EU och Världshandelsorganisationen.  Det är ytterst sett Codex Alimentarius som bestämmer halterna i kosttillskott i Sverige. EU baserar sina hälsokostdirektiv på bestämmelserna i Codex Alimentarius. Codex alimentarius är även praxis i de frihandelsavtal som EU genererar. Codex Alimentarius Kommissionen  är faktiskt  den organisation som kan förbjuda eller införa restriktioner mot naturlig hälsa. Det är Codex Alimentarius som ligger bakom satsen om godkända hälsopåståenden vilket var orsaken till att Livsmedelsverket jagade “icke-godkända hälsopåståenden” om Corona och kosttillskott på Facebook.

Icke godkända hälsopåståenden = på grund av reglerna i Codex Alimentarius kan inte hälsokostförsäljare i Sverige och EU komma med hälsopåståenden utan att ha fått dessa godkända från EU först och EU baserar sina “godkännanden” efter reglerna i  Codex Alimentarius. 

Det som NHF gör är att, oftast, vara den enda organisationen på dessa Codexmöten som representerar konsumenten och dennes rätt att bestämma över sin hälsofrihet. Annars är det mest representanter för Big Pharma och Big Food och dessa intressenter vill införa restriktioner för vitaminer och mineraler. NHF har gång efter annan stoppat försök att införa restriktioner mot kosttillskott. Något som man kan läsa om i Scott Tips bok: Codex Alimentarius – global livsmedelsimperialism. 

Det som Livsmedelsverket gör nu är alltså ett försök att kringå Codex Alimentarius och instifta egna regler i Sverige gällande maximivärden. Regeringen Löfven och Livsmedelsverket vill tydligen inte vänta på Codex och därför vill man nu instifta maximivärden på egen hand i Sverige. Kanske regeringen Löfven vill vara duktigast i klassen, det är i så fall inte första gången det sker. 

KRIGET MOT KOSTTILLSKOTT

Kriget mot kosttillskott i Sverige är inget nytt. År 2018 vann hälsokostföretaget Greatlife en seger mot Nacka Kommun i Stockholm. Nacka Kommun menade att Greatlife låg över de värden som EU rekommenderade gällande D-vitamin och ville således införa saluförbud mot Greatlife.  Nacka kommun menade  att de höga värdena D-vitamin “kunde innebära hälsorisker för konsumenterna”. Greatlife tog ärendet till domstol och till slut dömde högsta domstolen till Greatlifes fördel eftersom högsta domstolen konstaterade att  “EU inte har några fastställda värden gällande vitaminer och mineraler”. 

För övrigt så är det numer EU som bestämer vilka vitaminer och mineraler som får ingå i kosttillskott enligt EU-direktiv 2002/46/EG. Den som tror att EU förespråkar naturlig hälsa misstar sig. Det är EU-direktiv som ligger bakom att försvåra för homepatin i Sverige genom att göra naturmedel till naturläkemedel och således göra det så dyrt som möjligt för homeopatin. Tack vare påtryckningar från EU-kommissionen var Vidarkliniken tvungen att läggas ned. 

Skulle Codex Alimentarius instifta maximivärden för vitaminer och mineraler så kommer EU i sin tur att lagstifta om det samma och då skulle Livsmedelsverket ha ett vapen att använda mot kosttillskottförsäljare.

 

SCOTT TIPS I SVERIGE

Video ovan: Scott Tips från Natural Health Federation gästar Sverige år 2015. I videon förtäljer Tips bland annat att vårt medlemskap i EU har gjort att vår hälsofrihet har minskat tack vare EU: s food supplement directive och andra direktiv.  Tips menar att restriktionerna gällande kosttillskott i Sverige och EU beror på Codex Alimentarius.

Tips debunkar även myten om att vitaminer och mineraler skulle vara farligt. Tips visar upp en tabell som visar den relativa risken till att dö i förhållande att dö i en krasch med en Boeing 747.  Den största risken att dö är att gå till ett sjukhus och träffa en läkare och få deras mediciner. Den minsta risken att dö är att träffas av en meteorit. Den näst minsta risken att dö är att ta vitaminer och mineraler. Samtididigt prånglar myndigheter och organisationer ut falska påståenden om hur farligt kosttillskott är och därför måste kontrolleras.

Tips nämner även en metod mot cancer som heter GcMAF som är framgångsrik. 

Scott Tips rekommenderar att man tar 5 000 IE av D-vitamin. D-vitamin minskar bland annat risken för  bröstcancer för kvinnor. Cancerfrekvensen är lägre i områden runt ekvatorn på grund av att de får mer sol och således D-vitamin. Anledningen till att influensan kommer i februari beror på att mängden D-vitamin i kroppen är som lägst under den tidsperioden. D-vitamin skyddar dig mot virus och gör ditt immunsystem smartare. 

 

 

Hemsida Natural Health Federation. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.13 Comments on "SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER"

 1. När människor förlorar makt över sina egna val, har det utvecklats till en diktatur! Vi får välja att avbryta en graviditet, ett liv, men inte välja att äta hälsokost som aldrig orsakat dödsfall.
  Maktmissbruk och är orolig på var världen är på väg. Syntetiska mediciner gjorde mig allvarligt sjuk och örtmedicin, vitaminer och mineralerna, har jag hjälpt mig på rätt väg och sjukdoms tillstånd är borta. Levaxin…borta….fibromyalgi….borta…..15 kg övervikt….borta. Ska dessa sk kallade experter, med vinstintressen, få makt att ta min hälsa ifrån mig igen????
  Aldrig i livet!!!!!!! Kämpa på för vi är många!!!

 2. Eivor Andersson | 2020-09-09 at 8:18 pm | Reply

  Jag säger NEJ till Maximivärden på Vitaminer och Mineraler.

 3. Inger Gradin | 2020-09-08 at 3:40 pm | Reply

  Varför talas det aldrig om hur förgiftade vi blir av alla möjliga läkemedel och vacciner. Låt vitaminerna vara kvar.

 4. Rolf Bryngel | 2020-09-06 at 10:39 pm | Reply

  Vilka krafter är det som motarbetar kosttillskott? Om vi med dessa håller oss friska så ger ju det en stor samhällsekonomisk vinst genom att avlasta sjukvården.
  Sök på Dr. Joel D. Wallach (läkare, veterinär, agronom) och läs om de kunskaper han visar oss på en alternativ och billigare väg mot ett friskare och hälsosammare liv än den som sjukvården erbjuder.
  Enligt Patientlagen ska man ha möjlighet att välja den vård man behöver. Om man då väljer att vårda sig själv med kosttillskott ska man få göra det.
  Jag säger ett starkt NEJ till att begränsa värdena på vitaminer och mineraler.

 5. Torbjörn Granlund | 2020-09-06 at 10:28 pm | Reply

  NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER.
  Hur skulle det vara om kontrollen av läkemedelsbolagens mediciner sågs över istället. Hur många är det inte som dör av läkemedelsbiverkningar varje år? Har sett siffror på omkring 200 000 personer eller ännu fler bara i USA, men än har jag inte hört att någon dött av kosttillskott.

 6. Ingegerd Treutiger | 2020-09-06 at 6:44 pm | Reply

  Tacksam att kunna bestämma själv hur mycket vitaminer jag vill ta!

 7. Blir så arg när jag läser detta. Rövven kommer inte få min röst nästa gång!

 8. Anita Johanson | 2020-09-06 at 2:54 pm | Reply

  Undertecknad säger nej till att begränsa värdena på vitaminer och mineraler.
  Vi behöver kosttillskott då frukt o grönt har minskade värden om man jfr bara 50 år tillbaka.

 9. Elisabeth Nilsson | 2020-09-06 at 12:49 pm | Reply

  I use extra vitamin pills as much that I want!!! It,s very important and good for the health!

 10. Undertecknad säger nej till att begränsa värdena på vitaminer och mineraler.
  Vi behöver kosttillskott då frukt o grönt har minskade värden om man jfr bara 50 år tillbaka.

 11. Hanna Enell | 2020-09-06 at 11:33 am | Reply

  Detta är inte vetenskapligt underbyggt utan bygger på ett tyckande.

 12. Ann-Charlotte olsson | 2020-09-06 at 10:46 am | Reply

  Det är ju förjävligt att EU ska bestämma hur mycket vitaminer och tillskott jag ska äta.
  NEJ TACK det vill jag bestämma själv

 13. Margareta Eriksson | 2020-09-06 at 10:19 am | Reply

  Undertecknad säger nej till att begränsa värdena på vitaminer och mineraler.
  Vi behöver kosttillskott då frukt o grönt har minskade värden om man jfr bara 50 år tillbaka.

Leave a Reply to Torbjörn Granlund Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.