SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER

September 2020 Livsmedelsverket vill införa maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott i syfte att “skydda konsumenten från överdosering”.  Om detta sker kan det innebära slutet för hälsofriheten på grund av att man inför halter som är så låga att de inte har något näringsvärde. Livsmedelsverket baserar sina beslut på EU och FN:s Codex Alimentarius….

This content is for Standard members only.
Login Join Now