REGERINGEN LÖFVEN MOTARBETAR DET SVENSKA JORDBRUKET

Ge svenska bönder möjligheten att fortsätta utveckla världens hållbaraste jordbruk. Just nu pågår förhandlingar i EU om budgeten för kommande åren. Regeringen har gjort klart att man vill minska EU:s gemensamma jordbruksbudget. I praktiken innebär det ett hot mot våra bönder, att fler svenska lantbruk riskerar att behöva läggas ned, samt att mer mat kommer att behöva importeras. Det är oerhört allvarligt att regeringen, med EU-ministern i spetsen, inte är beredda att stå upp för jordbruket och öka produkti

Source: Bondeuppropet – LRF

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.