REGERINGEN HÖJER FORDONSSKATTEN

April 2017.

Regeringen Löfven höjer nu fordonsskatten och ingen kommer undan. Systemet kallas Bonus-Malus (bra-dålig). För vissa bilar kan det innebära att fordonsskatten fördubblas.  Regeringen Löfven baserar bl.a. sina skattehöjningar på EURO 6 – ett EU-direktiv.  Magdalena Andersson:

– Det viktiga är  att få fler miljöbilar och att ställa om transportsektorn.

Referens

Expressen: höjda fordonsskatter

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.