RAUNI KILDE: “PSYKIATRISKA DIAGNOSER RÖSTAS FRAM”

Mars 2018

Rauni Kilde var en finsk doktor med intresse för det paranormala. Kilde dog i cancer år 2015. I nedanstående intervju från 2009 så intervjuas hon av The Human Project.

Rauni Kilde:

DIAGNOSER RÖSTAS FRAM
Psykiatrins diagnosbok Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) menade att kontakt med döda människor var ett sympton på schizofreni. Även telepati var ett tecken på schizofreni enligt DSM. Men efter protester så tog psykiatrin bort dessa påståenden (psykiatrin tog även bort homosexualitet som en psykisk sjukdom från DSM efter påtryckningar på 70-talet förf.anm). Nu för tiden så menar psykiatrin att religiösa och spirituella saker är psykiska sjukdomar. Sjukt. Psykiatriska diagnoser fås fram genom att de röstar fram dem. De röstar om “är detta en mental sjukdom eller inte?”. En psykolog som jag känner var med i en kommitté och berättade detta för mig. Att rösta om sjukdomar är inte vetenskapligt.

Det finns organisationer, speciellt USA:s underrättelsetjänst, som attackerar folk från den akademiska världen om denna har en avvikande livsåskådning. Dessa akademiker kan förlora sina forskningsanslag. Eliten vill inte ha fred, de vill ha krig. På så sätt kan de tjäna pengar.

EISCAT OCH VÄDERMODIFIERING
I Alaska så har vi Haarp. I Skandinavien så har vi Eiscat. Eiscat börjar i Finska Lappland, fortsätter till Kiruna där huvudkontoret ligger och fortsätter sedan till Tromsö och även Svalbard. I Norge så har vi även Globus 2 vars räckvidd sträcker sig ned till Italien. Detta antennsystem kan påverka dig mentalt. Med detta system så kan de påverka vårt beteende och de kan modifiera vädret. Personligen så tror jag att det var detta system som orsakade tsunamin i Thailand. Jag tror även att det var system som detta som orsakade jordbävningen i Kina där 70 000 människor dog. Stället där jordbävningen skedde var på en plats med militära vapen. Var det en slump att jordbävningen skedde där? Denna typ av teknologi förnekas officiellt. De säger att du är en knäppgök om du tror på sådant. Det är officiell policy att förneka detta. De motarbetar informationen. Man förlöjligar folk som har kännedom om detta eller så mördar man dem. Mina föräldrar blev mördade för att jag ger ut information som detta.

Mainstream media är kontrollerad och journalister kan oftast inte skriva vad som helst. De arbetar för storföretagen. En fri press är en myt. Jag har själv försökt få in fakta i pressen men jag blir refuserad. Däremot så publicerar de desinformation. Det är meningen att fakta ska bli undertryckt. Undertryckandet sker även med elektromagnetism och speciella frekvenser. Det är obegripligt att vi tolererar detta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.