RAPPORTEN FRÅN IRON MOUNTAIN (SVENSKA)

Maj 2017
‘Rapporten från Iron Mountain’ är en rapport som samlade ihop ett antal experter som skulle svara på frågan: Vad kan vi använda som hot istället för hotet om krig? De kom fram till att man kunde använda miljömässiga hot för att ena människan. Report from Iron Mountain finns även i bokform.
 
Nedanstående text är hämtad från en dokumentär som heter “The Report from Iron Mountain – A Blueprint for Tyranny” som släpptes 1993. Dokumentären är gjord av kristna amerikaner och har därför  många referenser till bibeln i sig (kvaliteten på filmen är dålig).

 

ATT HITTA ETT HOT

 1961 så gjordes en undersökning som skulle ta reda på vad som skulle hända i USA och i världen om hotet från krig försvann och världen istället hamnade i ett tillstånd av fred (fred = världssocialism). Gruppen som utförde studien hade sista möte i skyddsbunkern som heter Iron Mountain. Studien var färdig 1966 och när Lyndon Johnson fick höra resultatet så beordrade han att rapporten aldrig skulle bli offentlig. En av de närvarande beslöt dock att offentliggöra rapporten hur som helst och den blev offentlig 1967. Det amerikanska etablissemanget sade då att rapporten var en bluff och att den inte existerade. Denna rapport är en titt rakt in i själen på det som kallas the New World Order.

Rapporten från Iron Mountain är en dold agenda som handlar om att föra USA och resten av världen under Förenta Nationernas kontroll. De förslag som rekommenderades i rapporten håller nu på att implementeras utan amerikanernas vetskap eller godkännande. Ingen amerikan går säker. Denna rapport visar hur planetens elit opererar och varför de opererar som de gör. USA håller på att omvandlas till en polisstat. Alla federala polismyndigheter kommer att bilda en gemensam federal polisstyrka.

HUR UPPNÅR MAN VÄRLDSSOCIALISM?

När man talade om en era av fred så menades att man skulle bilda en världsregering som skulle lyda under FN. Detta har planerats sedan länge. 1961 var också en tid då det arbetades för att avväpna USA. Det var menat att USA skulle hamna under kontrollen av Förenta Nationerna. Men hur skulle man göra för att få amerikanarna att överge den amerikanska Konstitutionen och dess Bill of Rights? Hur kunde amerikanarna kontrolleras och vad skulle kunna hända? Lagen 87-297 från 1961 är en lag som bryter mot USA:s konstitution – dvs. att amerikanarna har friheten att bära vapen för att kunna försvara sig. Lagen krävde avväpning av alla amerikaner. Detta skulle göras gradvis och samtidigt skulle Förenta Nationerna bygga upp en stark arme. Samtidigt som USA:s och Rysslands militär försvagades så skulle Förenta Nationernas arme växa.

De grupper som var inblandade i  rapporten från Iron Mountain var bl.a. The committe of 300, CFR, Trilateral commission, Royal Institute for International Affiars, Tavistock, Club of Rome, United Nations etc. Council of Foreign Relations lobbade 1950 i senaten för att sätta USA under en världsregering. De ville ha en världsregering och en världskonstitution. De ville skapa en global polisstyrka som skulle påtvinga fred. De villa ha Förenta Nationernas arme så stor att ingen nation skulle kunna mäta sig med FN. Ronald Reagan ville ha en världsarme och Bill Clinton godkände FN:s ide om världsarme.

 

“KRIG ÄR NÖDVÄNDIGT”

 I rapporten från Iron Mountain så är krig nödvändigt. Det står följande:

“Krig är det mest grundläggande sociala systemet där andra system av organisering, konflikter eller liknande är sekundära. Krig är det system som styr de flesta mänskliga samhällen som det ser ut idag. En nations förmåga att kriga är dess största sociala makt. En felaktig föreställning om krig är att syftet för krig är att skydda en nation från en militär attack. En nation har makt över sina medborgare tack vare sin krigsförmåga.
Om världen ska gå in i ett tillstånd av fred så måste vi skapa en ersättare till krig som kontrollfaktor. Ett system av fortlöpande krig är nödvändigt för att bibehålla makten. Vilken ersättning finns det istället för krig? När det gäller ersättare till krig som globalt hot så måste denna ersättare ha stor trovärdighet. Vi anser att ett sådant hot kan bli påhittat istället för att skapas”.

EN ERSÄTTNING FÖR KRIG

Dokumentet fortsätter:

“En ersättare till krig kräver alternativa fiender. Ett förslag är att föroreningar av miljön skulle kunna ersätta hotet om kärnvapenkrig. Föroreningar av luften samt mat och vatten är något som redan försiggår. Dessa problem skulle således endast kunna lösas av vissa organisationer och genom politisk makt. Men som det ser ut just nu så skulle det kunna ta ca 30 år innan hotet om förstörandet av vår miljö skulle kunna anses som ett globalt hot. Då kan man erbjuda en lösning på det problemet.
 
Kommentator:

Med andra ord: de kommer att göra så att förstörandet av miljön blir till ett globalt hot och detta kommer att ersätta hotet från krig. Nu förstår du varför det är så mycket prat om miljön och klimatet i tv och media. Dessa sades på 60-talet, det skulle ta cirka 30 år innan de kunde använda detta hot. Det innebär att runt 1990 så skulle planen  ha aktiverats.

Dokumentet fortsätter:

“Man skulle kunna påskynda hotet om föroreningen av miljön genom att helt enkelt släppa ut mer miljögifter. Vi kan modifiera redan existerande program för att avskräcka folk att förorena miljön. Det ökar trovärdigheten”.
 
Kommentator:

Detta betyder alltså att de kan hitta områden där de ökar förgiftningen av miljön för att sedan kunna uppvisa att det finns ett miljöhot. Sedan kan de använda den toppstyrda massmedian för att uppmåla bilden om ett miljömässigt globalt hot. Vicepresidenten Al Gore släppte passande nog boken “Earth in the balance”. Det är en slags modern version av rapporten från Iron Mountain. De organisationer som vill ha en världsregering pushar denna miljöagenda.
 
I en informationsfilm om faran med ozonlagret säger de följande:

“Förra året så visade några vetenskapsmän att vårt ozonlager försvinner väldigt snabbt. Utan ozonlagret så kommer solens skadliga strålning att förstöra allt liv på jorden. Klorfluorkarboner (klor, flour och kolföreningar) som används i kylskåp, rengöringsmaterial och i vissa plaster sägs orsaka detta hål i ozonlagret. Dr. Brian Toon från NASA säger:

– Det som händer på ena sidan av vår planet påverkar mycket det som händer på hela planeten.

“Nu är det upp till världsorganisationerna att ta ansvar för vår globala miljö”.

iron mountain_klimatförändringar_global uppvärmning_förenta nationerna_ globalism_koldioxid

Hotet mot miljön blev den nya faran istället för hotet om krig.

 

 KONTROLL ÖVER ALLA EGENDOMAR

 En ersättning för hotet om krig har uppnåtts: det ekologiska hotet. Vilka är målen för detta ekologiska hot?

1. Förenta Nationerna ska kontrollera alla våra tillgångar (mark,skog etc).
2. Planetens rikaste kommer att äga dessa landområden.
 
Förenta Nationerna kommer att kontrollera allt landskap via deras globala miljöorganisationer. Earth Summit 1992 i Rio hade just detta som syfte. Det är givetvis planetens elit som äger dessa organisationer som kommer att ta kontrollen över vårt landskap. Några eco-organisationer är World Wildlife Fund, Heritage Trust, Nature Conservancy, National Wildlife Federation, The Sierra club. Dessa grupper köper stora områden land som ska konserveras för att “skydda jorden”. De land som denna elit inte kan köpa upp kommer de att beslagta med hjälp av lagar och regler. All vår land kommer att vara under eco-kontroll eftersom planeten befinner sig i ett miljömässigt krisläge.

De privata internationella bankirerna lånar ut pengar till länder. Och genom utlåning och ränta så har de satt nationer i skuld. Bankerna kommer sedan att erbjuda att upphäva lånen om bankerna får ta nationens landskap i besittning istället. Det landskap som tas i besittning kommer att förvaltas av World Conversation Bank och givetvis så är det planetens elit som äger eller styr denna organisation. Och eftersom det miljömässiga hotet är globalt så måste detta hot kontrolleras av en global auktoritet. Den globala auktoriteten kommer att vara Förenta Nationerna.
 
Denna miljömässiga bluff pushas nu av elitens organisationer världen över. Time Magazine skrev  t.ex.en artikel som hette ” Planeten i fara”. Den miljömässiga bluffen lärs även ut i skolorna. Barnen och ungdomarna lär sig att vi har en ekologisk och miljömässig global kris och att något måste göras åt det annars så är det godnatt. Det är meningen att Agenda 21 ska implementeras i medlemsländerna till FN. De kommer att skriva avtal om global uppvärmning, avskogning och ekologisk mångfald. Agenda 21 handlar om utsläppen av koldioxid. Dessa avtal kommer att genomföras genom internationella lagar. Man kommer att pusha för att “rädda utrotningshotade arter”. Man vill ha förteckning över växter och djurlivet. Något som Bill Clinton godkände.

 

Referens

Fria Sidor: rapporten från Iron Mountain

Rapporten från Iron Mountain i pdf

Be the first to comment on "RAPPORTEN FRÅN IRON MOUNTAIN (SVENSKA)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.