LÄGG NED PUBLIC SERVICE

svt_public service_skattefinansierad_tv avgift_fake news

December 2018

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

* indicates required


 

Den 18 november klubbade svenska riksdagen igenom beslutat att public service ska vara finansierat via skattesedeln. Sjuklövern röstade ja, SD röstade emot. Lagen träder i kraft i januari 2019.

Beslutet innebär att varje person i ett hushåll som är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst ska pröjsa max 1300 kronor per år.
Regeringen tillsatte år 2016 en kommitté vid namn Parlamentariska Public service – kommittén med uppdrag att föreslå ett “långsiktigt, solidariskt och hållbart finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst (public service)”. Svenska riksdagen har nu anammat deras rekommendationer.   Skatteverket kommer att få ansvar för betalningen. Public service = Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio.

ÅTTA ÅRS TILLSTÅND

Som det är nu så får radio och tv sändningstillstånd av regering och riksdag och detta sändningstillstånd gäller i två  år. Detta sändningstillstånd kommer med den nya lagen att gälla i sex år. Och med start år 2030 så ska tillstånden ses över vart 8:e år. Detta innebär att “längden på sändningstillstånden inte längre kommer att höra till de frågor som behöver behandlas av riksdagen och regeringen inför varje ny tillståndsperiod”…”så att ändrade maktförhållanden i riksdagen inte omedelbart får genomslag för programföretagens uppdrag och tilldelning av medel”. Man vill alltså cementera public service så länge som möjligt.

Video ovan: Henrik Jönsson e inte glad över skattefinansierad public service. De säger att tv-avgiften nu blir billigare men detta påstående verkar vara fake news. Om en familj har två arbetande barn så blir avgiften 5 200 kronor per år.

sverigedemokraterna_skattefinanseriad public service_tv avgift_

skattfinansierad public service_radio och tv avgift_sjuklövern

Bild ovan: sjuklövern röstade ja till skattefinansierad public service, SD röstade nej.

DAGS ATT LÄGGA NED PUBLIC SERVICE?

Jag är ingen fan av skattefinansierad public service. Jag tycker att vi har nog med skatter i detta land. Sedan kan man ju fråga sig vad vi får av vår public service? Det vi får är politisk korrekthet. Vi får ensidiga reportage där motståndarsidan inte får komma till tals. Vi får propaganda om klimatförändringar. Vi får sympatireportage  om brottslingar och IS-krigare. Vi får attacker mot de som motsätter sig etablissemangets massinvandringsagenda. Vi får falska undersökningsresultat som säger att svenskarna älskar EU. Vi får censur. Vi får ett medieetablissemang som motarbetar och svartmålar SD samtidigt som man säger att man är “objektiv”. Vi  får höra att föräldrar som inte massvaccinerar sina barn  “skadar andra i sin omgivning” och så vidare…

Vore det inte bättre om vi la ned public service?


Relaterat:

Relaterat:

Utredningen om skattefinansierad public service:

https://data.riksdagen.se/fil/4E824840-287D-4318-8746-8F0B2D59FC7F

Foto

Gugge23 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.