SKATTEFINANSIERAD PUBLIC SERVICE

svt_public service_skattefinansierad_tv avgift_fake news
Gugge23 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

December 2018

Den 18 november klubbade svenska riksdagen igenom beslutat att public service ska vara finansierat via skattesedeln. Sjuklövern röstade ja, SD röstade emot. Lagen träder i kraft i januari 2019.

Beslutet innebär att varje person i ett hushåll som är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst ska pröjsa max 1300 kronor per år.
Regeringen tillsatte år 2016 en kommitté vid namn Parlamentariska Public service – kommittén med uppdrag att föreslå ett “långsiktigt, solidariskt och hållbart finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst (public service)”. Svenska riksdagen har nu anammat deras rekommendationer.   Skatteverket kommer att få ansvar för betalningen. Public service = Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio.

ÅTTA ÅRS TILLSTÅND

Som det är nu så får radio och tv sändningstillstånd av regering och riksdag och detta sändningstillstånd gäller i två  år. Detta sändningstillstånd kommer med den nya lagen att gälla i sex år. Och med start år 2030 så ska tillstånden ses över vart 8:e år. Detta innebär att “längden på sändningstillstånden inte längre kommer att höra till de frågor som behöver behandlas av riksdagen och regeringen inför varje ny tillståndsperiod”…”så att ändrade maktförhållanden i riksdagen inte omedelbart får genomslag för programföretagens uppdrag och tilldelning av medel”. Man vill alltså cementera public service så länge som möjligt.

 

Video ovan: Henrik Jönsson e inte glad över skattefinansierad public service. De säger att tv-avgiften nu blir billigare men detta påstående verkar vara fake news. Om en familj har två arbetande barn så blir avgiften 5 200 kronor per år.

sverigedemokraterna_skattefinanseriad public service_tv avgift_

 

skattfinansierad public service_radio och tv avgift_sjuklövern

Bild ovan: sjuklövern röstade ja till skattefinansierad public service, SD röstade nej.

 

Relaterat:

Utredningen om skattefinansierad public service:

https://data.riksdagen.se/fil/4E824840-287D-4318-8746-8F0B2D59FC7F

Foto

Gugge23 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

* indicates required


 

 

Be the first to comment on "SKATTEFINANSIERAD PUBLIC SERVICE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.