PSYKIATRI – DÖDENS INDUSTRI [INTRO]

psykiatri dödens industri_KMR_cchr_kommitten mänskliga rättigheter_

April 2018

Psykiatri – dödens industri,  är namnet på den dokumentär som visar psykiatrins destruktiva inflytande över våra liv och vårt  samhälle. I denna artikel presenteras 4 av  de 14 kapitlen i dokumentären.

Psykiatri – dödens industri, är en dokumentär om psykiatrin och om den destruktiva påverkan som psykiatrin har på oss människor och på samhället i stort.   Dokumentären har 14 kapitel som tar upp psykiatrins inflytande. I denna artikel presenteras 4 av kapitlen i dokumentären.  I denna dokumentär kommer du att se hur psykiatrin påverkar vårt dagliga liv.

PROPAGANDA FÖR  PSYKISK OHÄLSA

Psykiatri – dödens industri, börjar med det faktum att  vi blir ständigt bombarderade med  information som mer eller mindre propagerar för psykisk ohälsa. Vi får höra om psykologiska studier som berättar om de senaste rönen gällande psykisk ohälsa, vi får höra att depressioner blir allt mer vanligt, vi blir informerade om att antalet personer som sägs ha psykiska störningar ökar, experter i tv pratar om att kemiska obalanser i hjärnan, vi får höra att brottslingen är mentalt sjuk och således behöver mentalvård, vi kan läsa att antalet psykiska diagnoser ökar stadigt. Vi läser att antalet barn som får psykofarmaka (mental  medicin)  skjuter i höjden. I dokumentären avslöjas det bland annat att det inte finns några bevis på det som psykiatrikerna kallar för en ‘kemisk obalans i hjärnan’.

Video nedan: introduktionen till dokumentären ‘Psykiatri – dödens industri’.

KAPITEL 1: PSYKIATRINS URSPRUNG

Det första kapitlen i dokumentären  Psykiatri – dödens industri, heter ‘psykiatrins ursprung’ . Betlehem Royal Hospital (Bedlam)  i London var en av världens första psykiatriska anstalter. De intagna hölls inlåsta i burar, kedjades fast vid väggar och blev piskade samtidigt som mentalsjukhuset tog entré och lät allmänheten bevittna spektaklet. Etableringen av mentalsjukhus i Europa och USA började i början på 1700-talet och satte fart på 1800-talet.  Efter ett tag så ville psykiatrin få mer respekt så man började experimentera på patienter på mentalsjukhusen  och man fokuserade på biologiska orsaker till den psykiska störningen. Många av dessa tidiga psykiatriska behandlingar var mer eller mindre tortyr.

Kapitel 1 i dokumentären Psykiatri – dödens industri, heter ‘psykiatrins ursprung’. 

 ATT AVHUMANISERA MÄNNISKAN

Wilhelm Wundt_cchr_psykiatri dödens industri_scientologi_KMR_kommitten mänskliga rättigheter

 Psykiatri – dödens industri. Psykologiprofessor Wilhelm Wundt arbetade på universitetet i Leipzig, Tyskland. Wundt  menade att människan inte hade någon själ. Människan var endast kemiska reaktioner i hjärnan och måste behandlas därefter.

 kapitel 2 i dokumentären Psykiatri – dödens industri heter ‘Människan omdefinierad’ och handlar om att  avhumanisera människan. Runt år 1879 så forskade psykologiprofessor Wilhelm Wundt på området människans själ på universitetet i Leipzig, Tyskland. Wundt menade att människans tankar, personlighet och beteende inte är något annat än kemiska reaktioner i hjärnan. Wundt skapade en egen inriktning som gick ut på att människan inte hade eller inte var en själ, utan ett djur som kunde dresseras. Studenter över hela världen studerade Wundts lära. Dokumentären Psykiatri – dödens industri, förklarar hur Wundts ideér ligger till grund för dagens  beteendepsykologi.

Del 3 i psykiatri – dödens industri, heter  ‘Människan omdefinierad’  och handlar om hur psykiatri och psykologi utvecklas till en själlös vetenskap.

PSYKIATRI OCH RASHYGIEN

I  kapitel 3 av Psykiatri – dödens industri, så går man in på psykiatrins roll i förintelsen. Kapitlet heter  ‘psykiatri – männen bakom förintelsen’. Man går in på den vetenskap som kallades rashygien (eugenik). Rashygien-rörelsen började i slutet på 1800-talet av psykologen Francis Galton. Galton och hans gelikar menade att endast folk med “goda gener” borde på fortplanta sig. Det vill säga de mest attraktiva människorna, de friskaste människorna och så vidare.  De oroade sig över att folk med “dåliga gener” fortplantade sig mer ofta än de förstnämnda. Galton & Co menade att medicinska metoder var lösningen och detta ledde sedan till steriliseringen av oönskade i USA och Europa. Hitler anammade iden om rashygien. Mördandet av ‘icke-önskvärda’  i Tyskland började på psykiatriska anstalter och deras metoder togs sedan i bruk i koncentrationslägren.

Kapitel 3 i Psykiatri – dödens industri heter ‘Psykiatrin, männen bakom förintelsen’ och berättar om psykiatrins involvering i förintelsen.

PSYKIATRIN I SOVJET

I kapitel 6 (Psykiatri i statens tjänst) så berättas om hur dissidenter i det forna Sovjet hamnade på psykiatriska anstalter om de ansågs vara en fiende till staten. Många av dissidenterna fick pseudovetenskapliga diagnoser såsom “oböjlighet till övertygelser” och låstes sedan in på psykiatriska anstalter. På anstalterna fick dissidenterna starka psykiatriska droger för att hålla dem lugna. Även i moderna tider är det vanligt att psykiatrin används för att tysta kritiska röster.

Kapitel 6 – psykiatrin i Sovjet.

FAKTA PSYKIATRI – DÖDENS INDUSTRI

Psykiatri – dödens industri, är gjord av CCHR – Citizens Commission on  Human Rights, en organisation skapad av  Professor Thomas Szasz samt Scientologikyrkan. CCHR är en internationell övervakare av psykiatrin. I Sverige finns det en underavdelning till CCHR och denna underavdelning kallas KMR – Kommittén Mänskliga Rättigheter.

Psykiatri – dödens industri, finns att bevittna som museum i Los Angeles. Utställare är CCHR – Citizens Commission on Human Rights.

psykiatri dödens industri museum_KMR_kommitten mänskliga rättigheter_cchr_citizen commission on human rights

Vill du se hela dokumentären så kan du se den här: 

Referenser

Hemsidan för KMR – Kommittén Mänskliga Rättigheter:

Kommittén Mänskliga Rättigheter hemsida

Hemsidan för CCHR – Citizens Commission on Human Rights:

Citizens Commission on Human Rights

Psykiatriker i Sverige vill elchocka barn och ungdomar som nått puberteten:

JMM: elchocka inte Sveriges ungdomar

Photo:

By By Legolam [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

By The original uploader was ChrisO at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "PSYKIATRI – DÖDENS INDUSTRI [INTRO]"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.