BARN SOM PSYKIATRINS MÅLTAVLA

psykiatri_adhd_svenska skolan_psykisk ohälsa

Maj 2018

Kapitel 12 i dokumentären  ‘Psykiatri – dödens industri’ heter ‘Barn som psykiatrins måltavla’.

Brock Chisholm var medgrundare till Världshälsoorganisationen (WHO) samt medgrundare till  Världsförbundet för psykisk hälsovård. På 1950-talet så höll han ett tal:

“Vi har svalt alla möjliga falska trosföreställningar som våra föräldrar och lärare har tutat i oss. Om rasen skall befrias från bördan av sådana begrepp såsom gott och ont så måste psykiatrin ta ansvaret för detta”.

PSYKIATRINS INFLYTANDE I SKOLORNA

På 1950-talet så hade psykiatriker och psykologer anordnat en konferens om mental hälsa i Vita Huset. Psykiatrikerna ville in i det amerikanska skolsystemet.  Psykiatrikerna  sade uttryckligen att psykiatrins roll i skolorna skulle vara social kontroll. På 60-talet började psykiatrin få mer inflytande i amerikanska skolor och utbildningssystem och år 1965 kom lagen lagen om grundskola och utbildning som fastställde psykiatrins position i skolsystemet.

psykiatri dödens industri_KMR_cchr_kommitten mänskliga rättigheter_

MASSDIAGNOSTISERING AV ADHD

Diagnosen ADHD kom i fullt bruk 1987. På ett år så diagnostiserades en halv miljon amerikanska barn och ungdomar med ADHD. År 1997 så hade antalet ADHD-diagnoser ökat till 4,4 miljoner stycken.  På grund av den ökande mängden diagnostiseringer och medicineringen av barn och ungdomar så hölls en konferens av “experter” år 1998 där man skulle förklara utvecklingen.  Ordföranden för expertpanelen deklarerade i slutet på konferensen:

“Vi har i nuläget ingen diagnostiskt test för ADHD. Därför så är diagnosens giltighet ett problem”.

Trots detta uttalande så fortsatte diagnostiseringen och medicineringen av barn och ungdomar i amerikanska skolor. År 2000 så var antalet ADHD-diagnoser uppe i sex miljoner stycken. En ADHD-diagnos kan ibland fastställas på bara några minuter.

Beverly Eakman:

– Ett barn kan få diagnosen ADHD eller ADD  om denne inte kan sitta still i 15 minuter, eller om denne pratar hela tiden, eller om denne totalt ignorerar läraren.

Medicin mot ADHD kan heta Ritalina, Adderall och Concerta. Dessa klassas av USA:s narkotikamyndighet som “mycket beroendeframkallande” i samma klass som kokain, opium och metaamfetamin.

UNGDOMARNAS EGNA BERÄTTELSER

James:

“När jag var på Ritalina så kände jag mig väldigt annorlunda. Jag var inte mig själv”.

Michael:

“Jag flippade ut, fick ryckningar,  jag höll på att bli knäpp”.

Jessica:

“Jag kände mig bortkopplad, som om jag inte var där,  jag kände mig inte mänsklig”.

Sebastian:

“Man är ungefär som en zombie. Man gör bara det man måste, men anstränger sig inte i onödan”.

Justin:

“Jag vill inte döda mig själv eftersom jag gillade min mamma och hon gillade mig”.

På skolorna så började barn och ungdomar att sälja sin psykiatriska medicin till sina vänner. Medicinen kallas för kiddiecocaine.

Dr. Sonya Muhammed:

– Vi betraktar marijuana och liknande droger som inkörsportar till starkare droger men de psykiatriska medicinerna är lika stora inkörsportar”.

psykiatri_adhd_svenska skolan_psykisk ohälsa

SKOLSKJUTNINGAR

15-åriga Kip Kinkel höll på att sluta med Prozac då han sköt 22 klasskamrater och dödade två av dem efter att ha mördat sina styvföräldrar.

Jason Hoffman gick på Effexor och Celexa när han skadesköt fem stycken på hans skola.

Shawn Cooper tog flera antidepressiva när han sköt studenter i Idaho.

Eric Harris tog Luvox när han och hans klasskamrat dödade 12 stycken i Columbine.

Dr. Thomas Szasz:

– Man måste ställa den klassiska romerska frågan: Cui bono? – vem tjänar på det? De personer som ställer diagnoserna.

Se hela dokumentären Psykiatri – dödens industri: 

PRENUMERERA


Referens

Psykiatri – dödens industri. Introduktion

 

 

Be the first to comment on "BARN SOM PSYKIATRINS MÅLTAVLA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.