PROTEST MOT UTFÖRSÄLJNING AV HYRESRÄTTEN

“Den nya politiskt grönblåa majoriteten (Miljöpartiet och Alliansen) i stadshuset hann knappt bli klar innan det deklarerades att ombildningar i ytterstaden har en hög prioritet. Många har reagerat starkt mot detta beslut. Det råder väldigt stor bostadsbrist i Stockholm, framförallt en stor brist på hyresrätter, som är den boendeform som efterfrågas mest. Att då aktivt ta beslut om att göra om hyresrätter till bostadsrätter är helt fel. Kommunen bör istället satsa på att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror som människor har möjlighet att efterfråga. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och genom sina allmännyttiga bostadsbolag har de möjlighet att leva upp till detta ansvar och bygga fler hem”.

http://hyresgästföreningenstockholm.se/stor-protest-mot-ombildningar-av-hyresratter/

Moderaterna och MP vill fortsätta att sälja bort hyresrätten. Inte bra.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.