PROGRAMMERA MED PHP #3

Februari 2018

Dags att börja öva kod inom php.

Jag startade min apacheserver samt notepad ++.

Jag öppnade notepad++ och klistrade in följande kod:

<html>
<head><h1></h1></head>
<body>
</body>
</html>
Jag sparade filen som practise.php och jag sparade filen i mappen PHPindex.php.

[pms-restrict subscription_plans=”35984″]

Övning 1.

Skriv tre variabler av datatyperna heltal, sträng och booleanskt värde. Printa ut strängen.

Exempelsvar:

<?php
$x = 5;
$y = “hej”;
$z = True;
echo $y;
?>

Övning 2.

Skriv två variabler som har heltal som värde.  Skapa en variabel som summerar dessa två variabler och skriv ut svaret med en echo-sats. Jag använder hela tiden filen practise.php för alla övningar.

Exempelsvar:

<?php
$x = 5;
$y = 20;
$sum = $x + $y;
echo $sum;
?>

För att exekvera koden så uppdaterar jag fliken http://localhost/PHPindex/practise.php.

Övning 3. Använd koden i ovanstående övning och lägg till en single line comment  med valfri text högst upp i php-koden.

Exempel:

<?php
//Detta är en single line comment.
$x = 5;

$y = 20;
$sum = $x + $y;
echo $sum;
?>

Övning 4. Skriv “Here we go” i h1 med hjälp av php i din exersice.php.

svar:

<head><h1><?php echo “here we go”;?></h1></head>
<body>

</body>
</html>

Övning 5. Skriv en multiline comment samt ett echo med output “multiline” och exekvera  skriptet.

Exempel:

<?php
/* detta är en multiline kommentar.
Det kan man se eftersom den sträcker sig över mer än en rad*/
echo “mulitiline”;
?>

Övning 6. Skapa en sträng och skriv en single line comment bakom ett echo statement som skriver ut variabelns värde.

Exempel:

<?php
$variabel = “hej på dig”;
echo $variabel;// output: hej på dig.
?>

Övning 7. Defininera en konstant. Ha en single line comment högst upp i php-koden.

Exempel:

<?php
//dags att öva på en konstant.
define(“HEJ”, “Goddagens”);
echo HEJ;
?>

 

Övning 8.
Skriv valfri strängvariabel och heltalsvariabel. Printa sedan ut dessa med hjälp av en variabel så att de står under varandra och inte på längden. Använd html-kod för radbrytning. Skriv sedan en singleline comment högst upp i php koden om vad koden handlar om.

Exempel:

<?php
//övning på radbrytning med html.
$txt = “hello world”;
$num = 555333;
echo $txt;

echo “<br>”;
echo $num;
?>

Övning 9. Skapa en variabel med texten “I’ll be back”. Använd echo för att skriva ut den.

Exempel:

<?php
$arnold = ‘I\’ll be back!’;
echo $arnold;
?>

Övning 10. Skriv två variabler i form av en sträng och ett heltal. Använd var_dump funktionen för att få fram datatypen och värdet. Skriv även  en single line comment  högst upp som berättar vad koden handlar om. Använd radbrytning mellan utskriftssatserna.

Exempel

<?php
//vi övar lite på var_dump.
$txt = “hej”;

var_dump($txt);
echo “<br>”;
$nr = 5544455;
var_dump ($nr);
?>

Övning 11. Skapa en strängv med valfri längd på texten. Använd funktionen som beräknar hur lång strängen är. Skriv singel line comment bakom raden för funktionen som förklarar vad den raden gör.

<?php
$my_str = “Hej då dig. Hur är läget med dig?”;
echo strlen ($my_str);// svarar hur lång strängen är.

?>

Övning 12. Gör en sträng med valfritt många ord. Använd den funktion som beräknar hur många ord som strängen innehåller. Lägg in en valfri single line comment bakom funktionen.

exempel

<?php
$worstr = ” hejsan på dejsan. “;//en sträng med 3 ord.
echo str_word_count($worstr);
?>

[/pms-restrict]

Be the first to comment on "PROGRAMMERA MED PHP #3"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.