LÄKEMEDELSINDUSTRIN VÄRRE ÄN MAFFIAN

18/7- 2015


Professor Peter Gøtzsche menar att att psykiatrins och läkemedelsindustrins psykofarmaka dödar 500 000 människor per år och han anser att läkemedelsindustrin och psykiatrin är värre än maffian.

I nedanstående videoklipp så pratar  Peter Gøtzsche om att psykofarmaka gör mer skada än nytta. 

 

    Peter Gøtzsche är professor och chef för Cochraneinstitutet i Köpenhamn och har bl.a. skrivit boken ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet ”. I den boken  skriver han om läkemedelsindustrin och psykiatrin.

“Jag undersökte de tio största farmaceutiska bolagen i världen och fann att deras affärsmodell uppfyllde kriteriet för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag”.

Dr. Peter Gøtzsche Cochraneinstitutet

TAR LIVET AV 500 000 MÄNNISKOR PER ÅR

   Peter Gøtzsche säger att 500 000 gamla dör i förtid p.g.a. den cocktail av psykofarmaka som dessa äldre ordineras. Det är heller inte ovanligt att äldre kan ta tio olika läkemedel eller mer.  Enligt Gøtzsche så har det antipsykotiska läkemedlet Zyprexa tagit livet av 200 000 människor och han påstår vidare att receptbelagda mediciner är den tredje största orsaken till dödsfall efter cancer och hjärtsjukdomar. Han menar att psykiatriska diagnoser är rena myter.

“Sätten att hitta på en diagnos är lätt att manipulera, så om vi inte är försiktiga kommer vi alla att sluta som psykiatriska patienter.”

PSYKOFARMAKAN ÖKAR SJÄLVMORDEN

    Peter Gøtzsche  menar att antalet självmord på grund av att psykofarmaka är kraftigt underrapporterad och dödsantalet är cirka 15 gånger mer än den officiella siffran.

“Vi vet att dessa mediciner ÖKAR risken för självmord hos unga människor, upp till 40-årsåldern, enligt data från FDA. Och vi vet inte riktigt vad de gör för människor över 40 år, för läkemedelsföretagen har lurats så enormt i deras studier”.

 

 SKAPAR EN KEMISK OBALANS

   Han menar också att teorin om serotonin är stendöd. Enligt studier så skiljde sig inte deprimerade patienters serotonin-nivå från normala patienter. Peter Gøtzsche menar att dessa läkemedel inte hanterar en kemisk obalans utan att de faktiskt skapar en kemisk obalans i hjärnan. Gøtzsche menar att psykiater ljuger som en häst travar när det gäller teorin om den kemiska obalansen. Dessutom så skapar dessa läkemedel sjukdomar som de var menat att bota, ofta blir patienten i sämre skick än innan medicineringen. Peter Gøtzsche säger att psykofarmakan skapar mer förtidspensionärer än medicinen botar.

”Om teorin om den kemiska obalansen skulle visa sig stämma så borde personer i samhället som har förtidspension minska. Men resultatet är det motsatta – antalet förtidspensionärer ökar drastiskt”. 

ALLMÄNLÄKARNA SKRIVER UT  PSYKOFARMAKAN

   Vidare säger Peter Gøtzsche att allmänläkaren och sjukhuspersonalen är läkemedelsindustrins främsta försäljare av psykofarmaka och utan deras insatser så skulle situationen inte vara som den är idag. Det sägs att 85 % av psykofarmakan skrivs ut av allmänläkare. Det är också läkemedelsindustrin som står för fortbildning av läkare, där industrin givetvis säljer in sina preparat till just dessa läkare. Dessa läkare försöker sedan sälja in dessa preparat till sina patienter, till exempel till gravida kvinnor för att de inte ska bli deprimerade. 

LÖSNINGEN PÅ ÖVERMEDICINERINGEN

    Han säger att det borde vara staten som ska hålla i fortbildningarna för läkare. Peter menar också att patienter skulle må bättre om psykofarmaka togs bort helt och hållet från marknaden och att vi behöver avmedicinera samhället.

Här är vad Peter Gøtzsche rekommenderar:

  1. Alla hjärnaktiva mediciner för barn bör undvikas.
  2. Antidepressiva läkemedel bör helt undvikas. De fungerar oftast inte ens för svårt deprimerade personer.
  3. Alla antipsykotiska och andra hjärnaktiva droger för äldre personer bör undvikas. Psykotropiska droger bör användas så lite som möjligt och då enbart i akuta situationer.
  4. Långtidsanvändning av dessa droger kan vara mycket skadligt och det finns sällan någon positiv effekt av droger mot demens.
  5. Droger av typen icke-steroida anti-inflammatoriska för artirit, muskelsmärta, huvudvärk inkl receptfri Ibuprofen bör användas så lite som möjligt.
  6. Droger för inkontinens bör undvikas och de har sällan någon effekt.

VAD ÄR COCHRANEINSTITUTET?

   Cochraneinstitutet är ett globalt nätverk som består av över 30 000 forskare i över 100 länder som verkar för att värdera effektiviteten av metoder inom sjukvården. Cochraneinstitutet är självständigt och således inte kopplat med läkemedelsindustrin eller liknande. Ofta sker arbetet på ideel basis. Det är en ideell, global och självständig organisation som hjälper vården använda behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt.
Peter Goetsche säger själv:

”Cochrane växte fram ur frustrationen hos vissa forskare att vi inte kunde lita på den publicerade litteraturen. Den är felaktig och en del av den är rent bedräglig”

  

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
Be the first to comment on "LÄKEMEDELSINDUSTRIN VÄRRE ÄN MAFFIAN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.