PRESSMEDDELANDE: FORTSATT SVENSK VAPENEXPORT TILL DE STRIDANDE PARTERNA I JEMEN

Idag överlämnade myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik för Sveriges export av krigsmateriel under 2018 till regeringen. Statistiken visar att vapenexporten har ökat med 1 procent jämfört med 2017. Enligt Svenska Freds sammanställning gick 24 procent av den faktiska exporten till icke-demokratiska länder varav sex är inblandade i konflikten i Jemen.

Source: PRESSMEDDELANDE: FORTSATT SVENSK VAPENEXPORT TILL DE STRIDANDE PARTERNA I JEMEN | Svenska Freds

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.