Tidigare liv

tidigare liv

Följande text är hämtad från boken: Scientologi-religionens bakgrund, pastorsutövning, ceremonier och texter och är skriven av L. Ron Hubbard

 

TIDIGARE LIV

Tidigare liv , eller gånger då man har levt förut förträngs av smärtan i minnena från dessa tidigare existenser.

Det smärtsamma minnet finns i mentala intrycksbilder och dessa bilder kan verka mer verkliga än nuet när man tittar närmare på dessa.

    När en person har blivit torterad eller dödad utan giltig anledning, gör denna orättvisa att han eller hon protesterar genom att hålla bilden (av dödsögonblicket) upphängd i tid. 

    En person med minnesförlust betraktas som sjuk. Hur är det då med en person som enbart kan minnas detta liv? Är inte detta då ett fall av höggradig minnesförlust?

psykosomatiska sjukdomar såsom ledinflammation, astma, reumatism, hjärtbesvär osv., vilka utgör ca 70 % av människans sjukdomar, är kroppens reaktion mot en smärtsam mental intrycksbild. När denna bild rensas ut – om det är den rätta bilden – avtar vanligen sjukdomen.

    Verklig feber, smärta osv., kan sätta igång genom restimulering av mentala bilder hos en person. Att återvinna minnet i sin helhet skulle kunna sägas vara ett mål för processing.

    Tidigare liv är “otroliga” endast för dem som inte konfrontera dessa. Hos andra kan tidigare existenser – som ett faktum – snabbt fastställas subjektivt.

    Det finns många intressanta fall dokumenterade. Ett av dem var fallet med en liten flicka, omkring fem år gammal, som dröjde kvar i kyrkan en söndag och anförtrodde prästen att hon var “oroad för sin man och sina barn”. Det verkade som om hon inte hade glömt dem efter att ha dött från ett annat liv fem år tidigare. 

    Prästen skickade inte omedelbart efter männen i de vita rockarna. Istället intervjuade han noggrant det uppriktigt oroade barnet. Flickan berättade för honom att han hade levt i en närbelägen by och hon berättade vilket namn hon hade haft. Hon sade var hennes tidigare kropp var begraven, gav prästen adressen till hennes make och barn och alla deras namn, och bad honom köra dit och ta reda på om de hade det bra.

    Prästen gjorde resan. Till sin stora förvåning upptäckte han graven, maken, barnen och alla de senaste nyheterna. Följande söndag berättade prästen till flickan att alla barnen hade det bra, att maken var lyckligt omgift och att graven var välskött.  Flickan var mycket nöjd och tackade prästen. Påföljande söndag kunde hon inte minnas ett dugg av det hela.

    Tidigare liv är inte samma sak som den teori som kallas reinkarnation inom hinduismen. Sanningarna om tidigare liv inses bäst när man får andlig vägledning av en kompetent utövare av Scientologi. Att handskas hypnotiskt med dessa saker rekommenderas inte. Enbart genom högre nivåer av medvetande kan man lära sig, inte genom djupare omedvetenhet.

    Uppenbarligen har det nyfödda barnet just dött som vuxen. Därför har han eller hon, under några år, en benägenhet för fantasier och skräck och behöver en stor portion kärlek och trygghet för att återvinna ett perspektiv på tillvaron som han eller hon kan leva med.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.