PLUNDRINGEN AV GREKLAND

 2/5 – 2016

Grekland gick bankrutt pga. inhemskt mygel och skuldsättning. Sedan kom  den s.k. “trojkan” (EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och IMF) och erbjöd lån i utbyte mot nedskärningar och besparingar. Och därmed hade  plundringen av Grekland börjat.
 
OHÅLLBAR UTVECKLING.  Den grekiska krisen berodde på inhemskt mygel och att staten satte sig i skuld.  Sedan kom trojkan och erbjöd stora lån i utbyte mot nedskärningar och besparingar så att Grekland skulle kunna betala tillbaks lån och ränta till kreditorerna. Och nedskärningar blev det.

Man höjde pensionsåldern, man sänkte lönerna, det blev svårt att få socialbidrag,  man fryste lönerna till regeringsanställda, man minskade på bonusar, man minskade på antalet anställda i offentlig sektor. Man ökade momsskatten, man ökade skatten på alkohol, tobak och bränsle med 10 %, man anpassade pensionen efter förväntad livslängd , man beslöt att minska offentligt ägda företag från 6 000 till 2 000, man skapade mer skatter för de som ägde fasta tillgångar, man gjorde en 22-procentig sänkning av minimilönen, man gjorde  en sänkning av pensionerna med totalt  300 miljoner euro, man gjorde lagar som underlättade för avskedande, man drog in på utgifterna för hälsovård och försvar, man gav industrisektorn, rätt att förhandla om sänkta löner, man bestämde att privatisera för 15 miljarder euro, man ville ha höjd moms med 10 % inom restaurangbranschen.

PÅTVINGADE PRIVATISERINGAR

Dessa besparingar räckte dock inte på långa vägar och kreditorerna yrkade på privatiseringar av statliga bolag.  Just nu privatiserar Grekland för fullt. Här är några exempel.

* Det kinesiska företaget Cosco har tagit över en stor del av hamnen i Piraeus.

* 14 flygplatser ska privatiseras och säljas ut.

* hamnar, järnvägar, vattenverk, elnätsoperatörer håller på att privatiseras.

* Gasverk ska säljas.

* Semesterorter är till salu.

* Tyska företaget Fraport har tagit över flertalet flygplatser.

* Landområden ska säljas.

En animerad förklaring till krisen i Grekland.

HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND

En fond skapades som heter Hellenic Republic Asset Development Fund. På deras hemsida står det att syftet med fonden bl.a. är att underlätta privatiseringsprocessen. Fondens medlemmar är anonyma. Styrelsen har full auktoritet vad gäller beslut om privatiseringar. Mycket av Greklands tillgångar har getts till denna fond för försäljning. Sajten skrivet att ingenting av tillgångarna kommer att gå tillbaks till Grekland. Sedan rabblar sajten upp en lång lista med tillgångar som fonden förvaltar för försäljning.

Tillgångarna är fastigheter, aktier och rättigheter. Här är några exempel:

35 fastigheter, aktier i stora lass till olika statliga institutioner, spelrättigheter till lotterier och fotbollsorganisationer, rättigheter till 39 flygplatser, voteringsröster i diverse aktiviteter.

VAD HÄNDER I GREKLAND?

Arbetslösheten ligger på cirka 25 %. Ungdomsarbetslösheten på ca 50 %. 30 % av Greklands befolkning lever under fattigdomsgränsen. Köerna till sopputskänkningarna är långa. Självmordsfrekvensen har ökat. Många har flyttat från Grekland. 40 000 greker lever på gatan. Arbetsvillkoren har urholkats pga. kraven från trojkan och lönerna når nya bottennivåer.  När jag läste på om hur läget är i Grekland så insåg jag att det fortfarande är mycket mycket dåligt. Landet är i konkurs.

 Referenser

Krisen i Grekland Inifrån – Del 2 Ge oss ditt hem, ge oss Parthenon

 Vaken: om krisen i Grekland

Foto
By MEDEF [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

 

Be the first to comment on "PLUNDRINGEN AV GREKLAND"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.