Pentagon förbereder massiv censur av internet – Global Politics

Den amerikanska militären har skickat ut en begäran om anbud till Technical Partners om forskning i utvecklandet av ett automatiskt system som kan skanna hela internet och hitta och censurera innehåll som anses vara “falska medieverktyg” och “desinformation”. Enligt de statliga dokumentet bör lösningen kunna erbjuda “innovativa semantiska medianalystekniker” som kan hjälpa till “att identifiera, motverka och förstå en motparts desinformationskampanjer”. Den 23 augusti publicerade DARPA – Defense Advanced R

Source: Pentagon förbereder massiv censur av internet – Global Politics

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.