PENSIONSFÖRSTÖRARNA

Augusti 2021

 Sverige hade ett fungerande pensionssystem som kallades ATP men detta system plockades bort av sexklöverpolitikerna och vi fick fattigpensionärer. Nu håller samma partier på att höja vår pensionsålder. 

ATP-SYSTEMET

   Mellan åren 1963 till 1996 hade Sverige det pensionssystem som kallas ATP (allmän tilläggspension) (5). Systemet bestod av folkpensionen och den inkomstgrundande  ATP:n. ATP-delen byggde på att man måste ha arbetat minst 30 år för att få full pension. Sedan tog man de 15 mest inkomstbringande åren av dessa 30 år och snittet på dessa blev din framtida pension. Med andra ord: hade du levt ett produktivt liv så fick du en hygglig pension att leva på.

   Svenska politiker var dock inte så förtjusta i detta fungerande system och man började på 80-talet analysera ATP-pensionen i syfte att “reformera” den. Man menade att ett förmånsbaserat pensionssystem ( som ATP) var för kostsamt och man ville istället ha ett avgiftsbaserat system. På 90-talet kunde riksdagen komma överens om ett nytt pensionssystem och börja avveckla ATP-systemet. 

  Den grupp som avvecklade ATP:n kallades för Pensionsgruppen och bestod av representanter från  Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna.  Vänsterpartiet och Ny Demokrati var de enda partier som ville behålla ATP-systemet.  Detta nya pensionssystem, som kallas Allmän Pension,  trädde i kraft år 1999 och det är detta system som är anledningen till att vi idag har fattigpensionärer. 

rösta 2022_pensionen_valet_

Bild ovan: Pensionsgruppen år 1994 bestod bland annat av Margit Gennser (M), Bo Könberg (FP), Ingela Thalen (S), Anna Hedberg (S) och Åke Pettersson (C). Denna grupp avvecklade ATP-systemet och implementerade den nya pensionssystemet.  Ingela Thalen avgick vid 62 års ålder och fick 44 000 kronor i månaden fram till sin pension (11).

PENSIONSGRUPPEN OCH HÖJD PENSIONSÅLDER

   I nuläget arbetar dagens pensionsgrupp med att höja vår pensionsålder. Från 1 januari 2020 så höjdes åldern för att kunna ta ut pension från 61 till 62 år. Och då ska du veta att om du tar ut pension vid 62 års ålder så finns chansen att den summa du får är väldigt skral. År 2026 höjs tidigaste pensionsålder till 64 år. Den vanligaste åldern att gå i pension är oftast runt 65 år men den åldern kommer att höjas. Man höjer även åldern för hur länge man kan vara kvar på arbetsmarknaden. Från och med 2022 höjs åldern för garantipensionen till 66 år. Vi pratar alltså att de kommer att höja pensionsåldern till 70 år. Vill du ta ut din pension tidigare kommer du att få leva på brödsmulor. Kommer politikerna att höja sin egen pensionsålder? Nej, de kan gå i pension vid 61 års ålder  och med en fet pension på köpet. 

    Pensionsgruppen idag består av socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och miljöpartiet. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får inte vara med, kanske på grund av att de är “extremistpartier“. Ledare för Pensionsgruppen är Ardalan Shekarabi (den illegala flyktingen som nu är statsråd). Annika Strandhäll var tidigare chef för gruppen.

   Vad är anledningen till att de höjer vår pensionsålder? De säger att vi lever längre och att pensionssystemet inte hänger med. Man kan ställa sig frågan förtjänar vi inte ett värdigt åldrande? Ska man lyssna på pensionsgruppen så är svaret på den frågan nej och samtidigt röstar folk på de partier som försämrar deras egen pension? Vi får den politik som vi röstar på. Syftet med höjd pensionsålder är antagligen att så få som möjligt ska kunna kvittera ut den. 

fattigpensionär_ valet 2022_SD_höjd pensionsålder_rösta på

Dagens pensionsgrupp (år 2021)  består av representanter från socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna och miljöpartiet.  Lustigt nog är det samma partier som nedmonterade  ATP:n (+ miljöpartiet). Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet får inte vara med . Det är pensionsgruppen som utarbetar riktlinjerna för höjd pensionsålder. 

Ardalan Shekarabi_ pensionen_rösta på 2022 riksdagsvalet_pensionsålder

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Bild ovan: dagens ordförande för pensionsgruppen är socialdemokraten och statsrådet Ardalan Shekarabi.  Det är Ardalan Shekarabi som är ytterst ansvarig för pensionstillägget som kommer under september 2021. Vad blev då resultatet? 800 000 pensionärer får ingen höjning, vissa får 25 kronor mer i månaden (före skatt). Exempelvis får den med en pension på 9 000 bara 25 kronor, den som har strax över 10 000 får 325 och den med strax över 16 000 kronor får 175 kronor (12). Samtidigt slår sig Shekarabi på bröstet på sociala medier och säger att han “kämpar för en värdig pension”. 

POLITIKERNAS PENSIONER

    Kommunalråd och nämndordförande kan få omställningsstöd som innebär att har en sådan politiker jobbat tre mandatperioder och har fyllt 50 år kan denne få  65 % av sin lön fram till 65 års ålder, och sedan en frikostig pension efter detta. (6). Ett exempel på detta är liberalernas Emma Carlsson som blev politisk vilde men jobbade kvar i riksdagen tills hon fyllde 50 varav hon avgick. I och med detta får hon nu omställningsstöd fram till 65 års ålder och sedan får hon en frikostig pension.(7). Sammanlagt kommer Carlsson att erhålla nästan 10 miljoner kronor av våra skattepengar och hon behöver inte jobba mer i sitt liv. 

   En riksdagsledamot tjänar 70 000 kronor i månaden. En riksdagsledamot har tjänat in full pension efter 30 år och de kan börja ta ut denna vid 61 års ålder. (8). Det blir cirka 30 000 kronor i månaden livet ut i pension. Deras intjänade       pension är förutbestämd, den påverkas inte av börsfall. En vanlig knegare kan inte få ut full pension efter 30 års arbete utan där kan gälla nästan upp till 50 år för att få en eventuell hygglig pension. Riksdagsledamöter kan även ta time-out från sitt ämbete, jobba någon annanstans och ändå behålla sin lön som riksdagsledamot. 

 

pensionsgruppen_ höjd pensionsålder_fattigpensionär

Bild ovan Liberalernas Emma Carlsson kunde lämna riksdagen vid 50 års ålder och leva på skattebetalarna fram till sin pension tack vare frikostiga regler för riksdagsledamöter. 

DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET OCH SVERIGES MASSINVANDRING

   Sist men inte minst tänkte jag kolla på den svenska flyktingpolitiken och dess relation till vårt pensionssystem. Sverige har fortfarande en hög invandring. Om vi pratar om asylinvandring och dess anhöriginvandring så kan summan lätt hamna på 50 000 så kallade flyktingar per år. Detta kan man själv läsa på Migrationsverkets hemsida. Samtidigt står Morgan Johansson och påstår att invandringen har minskat. Man kan läsa på sajten migrationsinfo.se att när dessa flyktingar får uppehållstillstånd så får de samma rättigheter till det svenska välfärdssystemet som svenskarna själva.  Många av invandrarna kommer aldrig att jobba under sitt liv i Sverige så först får de försörjningsstöd, vilket är socialbidrag, och sedan full garantipension.  De är garanterade den högsta nivån av garantipension.  

   Efterlevnadsstöd innebar som sagt att man kan få ekonomisk ersättning om ens föräldar är avlidna och denna ekonomiska ersättning får även så kallade ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Om det så kallade barnet påstår att båda hens föräldrar är döda kan han kvittera ut över 3 000 kronor per månad upp till att “barnet” fyller 20 år (om man nu är ett barn när man  är tjugo år?). Ensamkommande flyktingbarn kan till och med få retroaktivt efterlevnadsstöd. (1). År 2020 låg summan på 700 miljoner kronor till ensamkommande flyktingbarn. 

  Invandrare kan även få äldreförsörjningsstöd.  Enligt bloggerskan Rebecka Weidmo Uvell går 95 % av äldreförsörjningsstödet till utlandsfödda. (4). Värt att nämna är att cirka 675 000 invandrare går på bidrag i dagens Sverige.
Kommer en flykting  till Sverige som skyddbehövande flykting kan denne räkna med den tid som denne levt i sitt tidigare land som grund för pension i Sverige. Om den skyddsbehövande flyktingen inte har bott i något annat land än sitt forna hemland och sedan kommer till Sverige är flyktingen garanterad full garantipension. 

   Om en person som har fått uppehållstillstånd och hans familj eller anhöriga i hans hemland söker om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare  inom 3 månader så finns det inget försörjningskrav, dvs. personen som fått uppehållstillstånd behöver inte arbeta och vara tvungen att sörja för de anhöriga han tar in till Sverige. Dessa kan leva på försörjningsstöd och garantipension.

Video ovan: för invandrare som behöver hjälp med att få bidrag  har Försäkringskassan kommit med ovanstående instruktionsvideo på arabiska. 

ALLMÄN PENSION OCH FINANSIERING

   Dagens pensionssystem kallas Allmän Pension  och grundar sig på alla inkomster du har haft till exempel från  lön, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning och så vidare. Dessa pengar går till vad som kallas för din pensionsrätt, din intjänade pension. Pensionsrätten har tre inkomster, den första är:  allmän pensionsavgift. Allmän pensionsavgift innebär att 7 % av din lön eller dina ersättningar från social-och arbetsförsäkringarna (Försäkringskassan, A-kassan) går till din pensionsrätt. Detta belopp dras automatiskt av i din deklaration och är således kostnadsfri.

   Den andra delen är arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften, för dig som är anställd, innebär att din arbetsgivare betalar in en pensionsavgift på cirka 10% av din lön till din pensionsrätt. Är du egenföretagare kallas den egenavgift.  Den sista delen är  Statlig ålderspensionsavgift innebär att staten, vi skattebetalare, betalar in 10% av din ersättning från social-och arbetslöshetsförsäkringen (A-kassan) till din pensionsrätt. Går du på sjuk-och aktivitetsersättning (Försäkringskassan) betalar staten in 18,5 % till din pensionsrätt. 

Video ovan: I en riksdagsdebatt under 2021 sade Löfven att sveriges pensionärer har fått en genomsnittlig ökning med 2000 kronor i månaden. Stämmer Löfvens påstående eller är det fake news?

BESTÅNDSDELARNA HOS DEN SVENSKA PENSIONEN

   Den allmänna pensionen  består av flera beståndsdelar, beroende på ens ålder och sociala situation. Den första delen är inkomstpension.  En annan del är premiepensionen. Tilläggspension är  för folk födda mellan 1938- 1953 och som ersätter det tidigare ATP-systemet. Garantipension är för den som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst. Utöver detta finns även bostadstillägg. Det finns äldreförsörjningsstöd som är ett ekonomiskt stöd för pensioner med låga inkomster. Det finns även efterlevandepension som innebär att du får ekonomiskt stöd när en nära anhörig avlider. 

pensionen_rösta_valet pensionstillägget september 2021

Bild ovan: i augusti  2021 kom beskedet om det nya pensionstillägget. Resultat: 800 000 pensionärer får ingenting medans vissa får 25 kroner mer i månaden före skatt.(10)

EU-REGLER

   På pensionsmyndighetens hemsida står det att det räcker om du har bott i Sverige i 3 år för att ha rätt till garantipension. Det står även att du kan få svensk garantipension om du flyttar till ett annat land (EU/EES) men då behöver du ha bott i Sverige i minst 3 år före 65 års ålder.

   Enligt EU-regler ska den svenska garantipensionen beviljas som en miniförmån till personer som har bott och arbetat i annat EU-land/EES eller Schweiz. Man kommer dock att kolla hur mycket pension du får från dessa andra länder och ta med det i beräkningen. 

 

REFEREENSER

 1. https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/stammer-det-att-ensamkommande-barn-far-pengar/
 2. https://www.arbetsvarlden.se/for-manga-invandrare-vantar-garantipension-oavsett-loneniva/
 3. https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/hur-mycket-pengar-far-nyanlanda-med-uppehallstillstand/
 4. https://jmm.nu/wp-admin/post.php?post=51657&action=edit&classic-editor
 5. https://sv.wikipedia.org/wiki/ATP-fr%C3%A5gan
 6. https://www.kpa.se/om-kpa-pension/pressrum/nyhetsbrev/2018/politikers-pensioner–information-ar-a-och-o/
 7. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Eo3zbG/carlsson-lofdahl-kan-nu-fa-99-miljoner-kronor–i-arvode-och-inkomstg
 8. https://www.svd.se/riksdagsledamoter-tjanar-in-full-pension-pa-30-ar
 9. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
 10. https://www.expressen.se/dinapengar/pension/allman-pension/pensionarsilskan-nar–nya-tillagget-uteblev/
 11. https://www.expressen.se/nyheter/thalen-far-44-072-kr-i-manaden-det-ar-rimligt/
 12. https://www.senioren.se/nyheter/pensionstillagget-bidde-bara-en-tumme/

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.2 Comments on "PENSIONSFÖRSTÖRARNA"

 1. Martin Armstrong – How to deal with the coming bond contagion?

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.