PARISAVTALET – EN DYR NOTA FÖR SVERIGE

Februari 2020

Swebbtv intervjuar ekonomen Staffan Wennberg om Parisavtalet – ett avtal som kommer att kosta enorma summor för Sverige. 

   I denna lördagsintervju får vi möta ekonom Staffan Wennberg som har granskat Parisavtalet. Parisavtalet har kallats världens dyraste avtal men kommer endast sänka den globala temperaturen med en tjugondels grad enligt forskaren dr Björn Lomborg. Staffan Wennberg berättar i programmet att regeringens planer med elbilar inte alls svarar mot planer på ny elproduktion och ett elnät som kan transportera elen till bilägarna. Sveriges utsläpp av koldioxid är någon promille av världens samlade utsläpp. Ökningen av utsläppen i Kina och Indien sker så snabbt att ett fåtal veckors ökning svarar mot Sveriges hela utsläpp.

   Staffan Wennberg berättar också att Sverige kan komma att ta på sig en betydande andel av de pengar USA skulle ha betalat enligt Parisavtalet och som Trump har sagt nej till. Regeringen planerar att Sverige ska betala mellan 12 och 20 miljarder kr per år till en klimatfond som administreras av FN. Han berättar också att vi enligt avtalet ska ge ifrån oss teknik inom energiområdet till andra länder. Totalt handlar Sveriges kostnad om uppemot 600 miljarder utan att ge oss någonting av värde tillbaka. Dessutom tillkommer omställningskostnader som är ännu större.

Be the first to comment on "PARISAVTALET – EN DYR NOTA FÖR SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.