BEGRÄNSNINGAR I STREJKRÄTT

I Sverige finns många kunniga lokalt fackligt aktiva som häftigt har kritiserat detta svek mot de fackliga målen. För att lugna dessa personer har nu LO snabbproducerat en propagandaskrift, Tillsammans – Om facklig samverkan och lagändringarna i strejkrätten, som försöker genomföra den omöjliga uppgiften att förklara hur försämringar i strejkrätten egentligen är en förstärkning av…

Continue reading →

SÄPO VILL UTVISA ISLAMISKA EXTREMISTER

Under de senaste åren har tillväxten i extremistmiljöerna varit omfattande. Antalet individer inom de våldsbejakande extremistmiljöerna har gått från hundratals till tusentals. För att minska tillväxten arbetar Säkerhetspolisen långsiktigt och i nära samverkan med andra myndigheter. – Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och vår demokrati. Våra åtgärder handlar bland annat om att begränsa handlingsutrymmet…

Continue reading →

KOLDIOXID PÅVERKAR INTE KLIMATET

Sverigedemokraten Bertil Malmberg, regionfullmäktigeledamot i Sörmland, anser att det är ovetenskapligt att skylla klimatförändringar på koldioxid.79-årige Bertil Malmberg från Trosa sitter i Sörmlands regionfullmäktige på ett mandat för Sverigedemokraterna. Inför dagens fullmäktigesammanträde argumenterar han i en motion för att Region Sörmlands hållbarhetsprogram görs om. Source: SD-politiker från Sörmland: ”Koldioxiden påverkar inte klimatet” | SVT Nyheter…

Continue reading →

SD HAR FRAMGÅNG PÅ LANDSBYGDEN

Sverigedemokraterna är det nya glesbygdspartiet. Dagens Samhälles granskning visar att SD vuxit klart snabbare än något annat parti i de glesbefolkade valdistrikt som ofta ligger långt från kommunernas tätorter.Dagens Samhälle har tittat närmare på resultatet i höstens tre val – valdistrikt för valdistrikt. SD:s framryckning i det glesa Sverige blir då mycket tydlig.Vi har sorterat…

Continue reading →

BILTRAFIKEN I STOCKHOLM SKA MINSKAS

Juni 2019 Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att bilismen i Stockholm ska minska.  Stockholms kommunfullmäktige har bestämt sig för att den svenska bilflottan ska ställas om till miljövänliga fordon.  Anledningen till att Stockholm Stad ska minska biltrafiken beror på att man vill höra Stockholm till en hållbar stad – allt enligt Agenda 2030 och…

Continue reading →

SOCIALBIDRAG TILL ÅTERVÄNDANDE IS-TERRORISTER (S)

Regeringen vill att IS-terrorister ska fortsätta få socialbidrag Under en interpellationsdebatt i riksdagen den 3 juni vidhöll socialminister Lena Hallengren (S) att IS-terrorister ska kunna erhålla socialbidrag. Henrik Vinge (SD) hade ställt frågan till regeringen om möjligheten att förändra lagen för att ge kommunerna möjlighet att dra in socialbidragen till IS-terrorister. Source: Regeringen vill att…

Continue reading →