RED ICE TV BANNLYST FRÅN BANKSYSTEMET

September 2020 Henrik Palmgren och Lane Lokteff från Red Ice TV meddelar att det privatägda banksystemet har bannlyst dem från att använda deras tjänster. Pengar kan nu endast skickas i fysisk form.  Palmgren nämner även att Red Ice inte hade några större attacker mot kanalen förrän de började prata om massinvandringen, då började saker hända….

Continue reading →

ELSA WIDDING OM CHALMERS KLIMATFÖRNEKELSE

September 2020 Elsa Widding ger sin syn på att Chalmers håller på med “forskning” kring klimatförnekelse.  I detta program diskuterar jag det globala forskarnätverk som har etablerats inom ramen för Chalmers tekniska högskola. En viktig uppgift för nätverket är att kartlägga sambandet mellan klimatförnekelse och högernationalism. Nätverkets primära syfte synes vara att tysta dom som…

Continue reading →

SÄG NEJ TILL MAXIMIVÄRDEN FÖR VITAMINER OCH MINERALER

September 2020 Livsmedelsverket vill införa maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott i syfte att “skydda konsumenten från överdosering”.  Om detta sker kan det innebära slutet för hälsofriheten på grund av att man inför halter som är så låga att de inte har något näringsvärde. Livsmedelsverket baserar sina beslut på EU och FN:s Codex Alimentarius….

Continue reading →

ERIKA BJERSTRÖMS KLIMATALARMISM BLIR DEBUNKAD

September 2020 Staffan Mörner och Swebb-tv debunkar klimatalarmisten Erika Bjerströms klimatpåståenden.  Erika Bjerström kommer alltså med anmärkningsvärda uttalanden som Staffan Mörner här får bemöta på punkt för punkt. Erika varnar för en tropisk storm, Laura, som väntas komma in i USA och drabba flera städer i mexikanska golfen. Det har målats upp skräckscenarier om att…

Continue reading →

EU HOTAR DE SVENSKA KOLLEKTIVAVTALEN

Om EU inför minimilöner kommer den svenska modellen att skrotas eftersom lönesättningarna kommer att göras i Bryssel. SWEXIT!   Minimilöner – snart avgörs frågan som splittrar facken De växte upp under samma tid men i olika världar. Den ene leder Europafacket och vill ha minimilöner i EU:s 27 medlemsländer. Den andre basar över Byggnads och…

Continue reading →