FÖRSÄMRINGEN AV SJUKFÖRSÄKRINGEN

00 DONERA VIA SWISH: 076-9387471. PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)         Alliansen vann valet 2006. Det pratades om mass- arbetslöshet och utanförskap. Alliansen menade att sjukförsäkringen “överutnyttjades” och Alliansen tyckte att det var viktigare att sjukpengarna gick till de som hade jobb istället. ALLIANSEN LOVAR ATT REFORMERA SJUKFÖRSÄKRINGEN Alliansen tog hem riksdagsvalet 2006. Det pratades…

Continue reading →

Alliansen sänkte ersättningsnivån

+10 Alliansen vann riksdagsvalet 2006. Alliansen – med Fredrik Reinfeldt i spetsen – pratade om utanförskap och arbetslöshet och Alliansen var de som skulle tacka detta problem. En av de saker som Alliansen riktade in sig på var a-kassan. ALLIANSEN VINNER RIKSDAGSVALET 2006 Alliansen vann riksdagsvalet 2006. Det var partierna Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna…

Continue reading →

totalförbud mot tiggeri i Norge

00 Det ser ut som att Norge kommer att införa nationellt förbud mot tiggeri. Norges Justitieminister Anders Anundsen har lagt lagförslaget på snabbremiss.  Anledningen till det eventuella förbudet är att polisen i Norge haft problem med organiserad kriminalitet som är kopplat till kringgresande tiggare. Beslut görs 15 februari. Lagförslaget väntas få stöd av Senterpartiet. Förslaget stöter…

Continue reading →

A-KASSAN OCH DELTIDSREGELN

00 2008 så klubbade riksdagen igenom lagen om deltidsbegränsningsregeln i a-kassan.  En regel som innebar att man bara får stämpla deltid 75 dagar.  Alliansens syfte var att  “höja motivationen” för de som stämplade deltid och få ut dem i heltidsarbete. ALLIANSEN INFÖR DELTIDSBEGRÄNSNINGSREGELN I september 2007 så presenterade Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) sin…

Continue reading →

momsbeläggning av second hand-butiker!

skatteverket_moms_secondhand

+1-1  Enligt Skatteverket så konkurrerar second hand butiker med kommersiell handel och ska därför momsbeläggas. Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) tycker att detta vore ett dråpslag mot second hand butikerna och hon har lämnat in en motion om att stoppa momsbeskattningen. ”Det är bara en tidsfråga innan verksamheten kan tvingas lägga ned eftersom förutsättningarna för vår…

Continue reading →

INFO OM ECT

00 ECT står för Electroconvulsive therapy och är en behandlingsform som går ut på att skapa ett epileptiskt anfall genom att skicka ström genom hjärnan. VAD ÄR ECT?     ECT står för ElectroConvulsive therapy och är en psykiatrisk  behandlingsmetod som skapar ett epileptiskt anfall genom att skicka elektrisk ström genom hjärnan. Elbehandlingen sker under…

Continue reading →

Rapport om CIA:s tortyr

+10 Amerikanska senatens underrättelseutskott har presenterat en rapport som tar upp CIA:s  tortyr i dess “kamp mot terrorismen”. Rapporten slår fast att CIA:s metoder var brutalare än vad CIA framställt. Det kom också fram att CIA vilseledde amerikanska kongressen och Vita huset gällande användandet av tortyr under förhören av misstänkta terrorister. RAPPORT OM CIA:S METODER…

Continue reading →

registrera utlandsfödda fångar

+10 Enligt SvD så vill Kent Ekeroth registrera utlandsfödda fångar. Ekeroth säger “Idag förbjuder lagen behandling av ras eller etniskt ursprung men där finns en lucka eftersom det inte innefattar nationalitet på föräldrarna”.Ekeroth vill att föräldrarnas ursprungsnationalitet ska registreras av Kriminalvården. Registreringen bör ske “för att förstå samhällsutvecklingen eftersom kultur och värderingar inte försvinner bara…

Continue reading →

Är TTIP bra för Sverige?

+20 Det pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal som kallas TTIP. TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Syftet är att underlätta handeln mellan EU och USA. Förhandlingarna sker bakom stänga dörrar. Information har läckt ut från förhandlingarna och nu ökar kritiken mot TTIP.  VAD ÄR TTIP?     TTIP står för Transatlantic…

Continue reading →