Övningar i språket Python

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)Här är några grundläggande övningar för programmeringsspråket Python. Facit till övningarna hittar du här: facit Python.

1. Öppna skalet (shell). Skriv koden för att få output: Hello World.

2. Skapa ett skript som heter hello.py och spara den på datorn. Output av skriptet vars output ska bli: Hello World.

3. Skapa ett övningsskript. Döp det till t.ex “exercisescript.py. Skriv ned i detta skript vad “exekvera” heter på engelska?

4. Situation: du har ett skript öppet. Öppna skalet utan att köra skriptet.

5. Använd keyboard shortcode för att a) skapa ett nytt skript och b) spara detta.

6. Använd shell för att göra multiplikationen 5 gånger 5.

7. Addera 500 med 100 i shell.

8. Subtrahera 100 från 500 i shell.

9. Paus

10. I ditt exercisescript, skriv ned vad “operatorer” heter på engelska.

Övning/repetion. Gå tillbaks och repetera punkterna ett till tio tills du kan dem utantill.

11. I exercisescriptet, skriv ett forward slash-tecken och vad det heter på svenska.

12. Skriv ned ett backslash samt vad det heter på svenska.

13. I shell, gör divisonen 100 dividerat med 100.

14. I shell, gör operationen 30*20 +5.

15. Du har talen 10, 15 och 20. använd parentes för att addera 15 och 20 och sedan multiplicera 10 med det tal du fick fram.

16. I shell, använd en nästlad parentes. Först ska 20 * 10 räknas ut. Sedan ska 30 adderas till detta tal. och till sist så ska det talet divideras med 50.

17. I exercisescript, skriv ned vad “nästlad” heter på engelska:

18. I exercisescriptet, skriv ned vad “övning” heter på engelska.

19. I exercisescriptet, skriv ned vad som menas med nested parentheses?

20. Övning/repetion. Gå tillbaks och gör om övningarna 10-19 tills du kan dem utantill.

21. I shell, skriv en variabel som heter fred och har värdet 100.

22. Printa ut variabeln fred.

23. Skriv en variabel som heter john i skalet som har värdet “fred”.

24. Printa ut variabeln john.

25. Skriv in variablerna my_money = 30, your_money = 10 samt his_money = 3 i skalet.

26. I skalet skriv in följande: my_money + your_money + his_money.

och tryck på enter

27.I shell, skapa en variabel som heter “olle”. Ge olle värdet “hur mår du?”. Exekvera skriptet.

27b

Skapa en variabel med namnet “olle”. första raden efter olle ska det stå “hur mår du?”. På raden nedanför ska det stå: “jag mår bra”.

28. I Shell, ge olle ett nytt värde. På första raden ska det såt: ” He said,” I wouldn’t do that. På andra raden ska det stå:”it’s Johns’s property.” Exekvera sedan programmet.

29.I shell, ta texten :” He said, I wouldn’t do that, it’s John’s property “. Ge den variablenamnet ” sven”. Skriv koden utan att använda multiline strings. Hur löser du problemet med accenttecknen ( ‘ ).

30. Du ska använda principen embedded values. Skapa variabeln “my_money” som har värdet: 1000. Skriv kod så att du får output: jag äger 1000 kronor.

ÖVNING/REPETION. Repetera övning 21 till 30 tills du kan dem utantill.

31. Använd samma värden som i föregående övning men skriv värdet på my_money till “noll”. Exekvera programmet.

32. I exercisescript, du ska få ut output: “Jag har inte 2 bilar utan jag har 3 stycken”. Du ska använda embedded values för “2” och “3”. Skapa endast en variablen för denna övning. Variabeln kan heta my_cars.

32b. Använd exercisescript. Din ouptut ska vara: “Jag har fem lägenheter och tio villor.” Du ska använda embedded values på “fem” och “tio” och de ska vara strängar. Valfria namn på variabler. Exekvera.

 

 

Be the first to comment on "Övningar i språket Python"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.