PROGRAMMERA MED PHP #4

Övningar i PHP #4.

Övning  1.  Skriv en sträng med valfritt antal ord. Byt ut ett av orden i strängen till ett annat ord genom att använda replace-funktionen.  Skriv en single line comment högst upp i koden om vad du pysslar med.

Exempel:
<?php
$a_str = ‘ I feel good.’;
echo str_replace (“good”, “bad”, $a_str);
?>

 

 

Övning 2. Skriv en sträng och använd den funktion som skriver strängen bak och fram. Skriv en single line comment bakom echo.

Exempel

<?php
$z = “Hi there”;

echo strrev($z); // Doing some practise.
?>

Övning 3. Skapa två variabler som har heltal som värde. Addera dessa med echo. Skriv enmulti line comment längst ned som berättar vad du sysslar med.

<?php
$y = 100;
$x = 500;
echo $y + $x;
?>

/*Keep on
doing it.*/
?>

Övning 4. Skapa variabel med valfritt värde (heltal).  Öka värdet med 1 med hjälp av inkrementering. Skriv en single line comment högst upp i koden som berättar vad du sysslar med. Spara koden.

Exempel:

<?php
//Lets increment.
$y = 200;
echo ++$y;
?>

Övning 5. Används samma kod som ovan. Minska nu värdet med 1. Skriv en single line comment efter echo-satsen som berättar vad den raden gör.

Exempel:

<?php
$x = 100;
echo –$x;//Här använder jag post-increment.
?>

Övning 6. Skapa två strängar och använda concatenation för att slå samman dessa två till varandra. Printa ut. Spara koden.

Exempel

<?php
$str1 = “Hi there “;
$str2 = “buddy”;
echo $str1 . $str2;
?>

Övning 7. Använd ovanstående kod och gör ett concatenation assignment så att den första strängen slås ihop med den andra strängen. Printa sedan ut den första strängen.

Exempel

<?php
$str1 = “Hi there “;
$str2 = “buddy”;
$str1 .= $str2;
echo $str1;
?>

Övning 8. Skapa två heltalsvariabler. Den första variabeln har högre värde än den andra variabeln. Använd if-sats för att säga att om den första variabeln är mindre än den andra variabeln så printa ut: b is bigger.

Exempel

<?php
$int1 = 100;
$int2 = 200;
if ( $int1 < $int2)
echo “b is bigger”;
?>

Övning 9. Använd date-funktionen för timme. Använd if-sats och om  klockan är mindre än 17, skriv ut “klockan är inte 5”. Om klockan är mindre än 5 så printa ut “Klockan är efter 5”. Använd else-funktionen.

 

<?php
$t = date (“H”);
if ($t < “17”) {
echo “Klockan är inte 5”;
}else {
echo “Klockan är efter 5”;
}
?>

Övning 10. Använd date-funktionen för dag. Anväd if-sats och skriv att om det är fredag idag så printa ut texten “Det är fredag idag. “. Skulle det inte vara fredag så printa ut “Ha en bra dag”.

<?php
$d = (“D”);
if ($d == “Fri”){
echo “Det är fredag idag. “;
} else{
echo “Ha en bra dag”;
}
?>

 

 

[/pms-restrict]

Be the first to comment on "PROGRAMMERA MED PHP #4"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.