PSYKOFARMAKA INOM ÄLDREVÅRDEN

Användandet av psykofarmaka på Sveriges åldringar har nått skyhöga proportioner. Uppemot 80% av åldringarna på sjukhem får psykofarmaka. Psykofarmakan används som ett universalmedel och ges mot alla möjliga symptom.

LIDER 80%  AV SVERIGES GAMLA AV PSYKISK OHÄLSA?
Är 80% av Sveriges gamlingar psykiskt sjuka? Ja den frågan kan man ställa sig eftersom det är ungefär så många av de äldre som får behandling med psykofarmaka på Sveriges sjukhem enligt en undersökning gjord av Apoteket och Äldreboende. Åldringarna får medicin mot psykos, depression,  och mycket mer. Vi pratar om läkemedel såsom antidepressiva medel, lugnande medel, sömnmedel, SSRI och läkemedel mot psykos (antipsykotiska läkemedel). Vem är det som ordinerar sådana mängder medicin och på vilka grunder?

DET HAR BLIVIT PRAXIS MED PSYKOFARMAKA 
Allmänläkaren skriver ut psykofarmaka på löpande band på servicehem.  T.ex. så får demenssjuka medicin mot psykos, åldringar får neuroleptika. Antidepressiva till äldre är mycket vanligt.  2004 visade en undersökning från Jönköping att en tredjedel av alla boende på demensboenden medicineras med neuroleptika utan att dessa personer hade en dokumenterad bakgrund av psykisk ohälsa. (Neuroleptika är det tunga artilleriet – det är medicin mot psykos och  schizofreni). Blev gamlingarna schizofrena när de kom till äldreboendet? Ofta skrivs antidepressiva ut för att åldringen känner sig ensammen.


De flesta läkare är inte utbildade i psykisk funktionsnedsättning/psykiatri utan skriver ut läkemedel slentrianmässigt eftersom de har blivit instruerade att göra så. Många äldre får antidepressiva utan läkarundersökning på sjukhemmen. Ofta står det inte heller i journalerna varför gamlingen fått antidepressiva.  Till råga på allt så är psykofarmaka till äldre dåligt undersökt. Det har blivit ett slags experimenterande med andra ord. Det är oftast mer regel än undantag att gamlingarna behandlas med många läkemedel på en gång.  Är begreppet vård och omsorg  ett förlorat begrepp? Psykofarmakan gör även att näringsämnen tas upp sämre i kroppen.

 ÅLDRINGAR DÖR I FÖRTID PÅ GRUND AV  PSYKOFARMAKAN
Undersökningar visar att den utbredda användningen av psykofarmaka ökar risken för äldre  att dö i förtid. Antalen biverkningar är otaliga. Psykofarmakan ökar risken för fallolyckor och blödningar i tarm och mage samt även hjärtarytmi (hjärtat går i otakt). Äldre som tar antipsykotiska läkemedel har två och en halv gånger högre odds att dö.  Njurarna kan slås ut med livshotande tillstånd som följd.  En kanadensisk studie visar att det är tre gånger högre risk att dö eller tas in på sjukhuset bland dem som fick neuroleptika. Zyprexa ökar risken för stroke trefaldigt samt eventuell utveckling /försämring av diabetes. Antidepressiva påverkar saltbalansen i kroppen.

“På vårt boende finns det en hel del svårt dementa som fullständigt vägrar att ta sin medicin. Då brukar personalen bända upp munnen med skeden och riktigt tvinga ner det i svalget på dem”.

“Ann” , kommentar i tidningen Smålandsposten ang. äldre och psykofarmaka. 


Det som kanske är det mest fascinerande med denna övermedicinering är att behandlingen och användningen av psykofarmaka på serviceboenden runt om i Sverige inte har någon vetenskaplig grund överhuvudtaget.  Se nedanstående video om hur psykiartiska diagnoser röstas fram.

Psykiatriska diagnoser röstas fram – se detta videoklipp:

 

LÄS EN AUTENTISK BERÄTTELSE OM NEDDROGNINGEN PÅ ETT ÄLDREBOENDE
Läs Kerstin Berminge och hennes berättelse om vad som hände när hennes mamma hamnade på äldreboende. Det är en lång berättelse men den är läsvärd. Det är en historia om arrogant   personal på servicehemmet, övermedicinering av psykofarmaka,  hur medicineringen försämrar istället för att förbättra tillståndet,  pillerälskande sjuksköterskor och biverkningarna av antidepressiva.


Jag såg ett program på Kunskapskanalen som hette “Sant och falskt om det goda åldrandet” (ett program från Utbildningsradion). Det var professorn (Geriatrik)- och överläkaren Yngve Gustafsson som INTE var speciellt imponerad av den övermedicinering som sker på Sveriges äldreboenden. Yngve Gustafsson sade bl.a. om äldrevården: “doktorn är det största hotet mot en god ålderdom” och med det syftade han på den övermedicinerining/felmedicinering som läkarna sysslar med. När gamlingarna börjar hallucinera pga.  de antidepressiva  medlen så får de neuroleptika (mot schizofreni och psykos) för det.

Han nämnde också att de hade gjort en uppföljning av gamla som fått antidepressiva och kontaktat dem fem år senare. Resultat: nästan alla var fortfarande var deprimerade. De som hade varit deprimerade och som fått antidepressiva hade dött i dubbelt så stor utsträckning. Av de gamlingar som inte var deprimerade från början så hde 27% utvecklat en depression.

Den mentala ohälsan för äldre i Sverige har ökat med 68% på 20 år i Sverige. Psykofarmakan gör också att gamlingen inte kan tillgodogöra sig näringen i maten. Läkemedlen skapar muntorrhet som gör att gamlingen tar upp näringen sämre. I Japan har många äldreboenden ingen psykofarmaka och har istället  spa-avdelningar. Demenssjuka som får läkemedel mot schizofreni har fyrdubblad risk att dö inom en månad. Mellan 30 till 40% av de äldre som hamnar på sjukhus gör det pga. felaktiga läkemedel, för höga doser eller olämpliga kombinationer av psykofarmakan. Genomsnittet för hur många läkemedel en gamling får är elva stycken. Det värsta exemplet var en gamling som fick 53 läkemedel.

 

 

1 Comment on "PSYKOFARMAKA INOM ÄLDREVÅRDEN"

  1. Ett problem är sjukvårdssekretessen. Anhöriga kan ej få ej veta vilka mediciner de äldre får på ålderdomshemmen. Läkarna har vinstintresse av att skriva ut för många mediciner. Nyckeln är att spåra upp mutbrotten och att inse att konferenser för läkare och andra trevliga saker läkemedelsbolagen bjuder på är mutor. Patentinkomster kan också fungera som muta. Man borde kunna undersöka detta genom att se hur den totala medicinförbrukningen ser ut på ett ålderdomshem.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.