13/06/2024

1 thought on “PSYKOFARMAKA INOM ÄLDREVÅRDEN

  1. Ett problem är sjukvårdssekretessen. Anhöriga kan ej få ej veta vilka mediciner de äldre får på ålderdomshemmen. Läkarna har vinstintresse av att skriva ut för många mediciner. Nyckeln är att spåra upp mutbrotten och att inse att konferenser för läkare och andra trevliga saker läkemedelsbolagen bjuder på är mutor. Patentinkomster kan också fungera som muta. Man borde kunna undersöka detta genom att se hur den totala medicinförbrukningen ser ut på ett ålderdomshem.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.