Över 100 ex-politiker lever på skattepengar |

Syftet med fallskärmarmarna är att de ska fungera som en inkomstgaranti under tiden ex-politikern söker nya jobb. 2013 gjordes systemet om, så att inkomstgarantin gäller i högst två år. För dem som valdes in i riksdagen före 2014 gäller dock fortfarande de gamla reglerna. De kan leva på skattepengar i upp till 15 år, beroende på ålder och hur länge de har suttit i riksdagen.

Source: Över 100 ex-politiker lever på skattepengar | SvD

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.