MODERATERNA VILL HA OBLIGATORISK VACCINERING

vaccin_barn_gardasil_hpv

November 2020

Moderaten Erik Ottoson  lämnade  in en motion där han kräver obligatorisk vaccinering för barn. Riksdagen röstade nej till förslaget. Moderaterna är det parti som återkommande motionerar om obligatorisk vaccinering.  

erik ottoson obligatorisk vaccinering moderaterna

Erik Ottoson: 

Sverige varit ett land där vaccinering av barn men även vuxna ansetts vara normalt och fullt naturligt. Nära nog alla barn har tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet och som följd av detta har antalet farliga smittsamma sjukdomar hållit på en låg nivå i Sverige. Detta har varit av avgörande betydelse för den svenska folkhälsan och begränsningen av smittspridning.

“ALTERNATIVA FAKTA”
Under senare år har dock ett motstånd mot vaccinationer vuxit fram på ett oroande sätt. Utbrott av sjukdomar som vi trodde var utrotade i Sverige har inträffat och på sociala medier sprids en allt mer omfattande desinformation om vaccin, dess beståndsdelar och påstådda bieffekter. Själva grunderna för västerländsk medicin ifrågasätts och ”alternativa fakta” åberopas som sanningar till men för små barn vars föräldrar avstår från att vaccinera barnen inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Desinformationen som ligger till grund för detta är därför direkt farlig för enskilda barn men också för folkhälsan nationellt. En ogrundad skepsis mot vaccination slår som hårdast mot de som av hälsoskäl är mest utsatta för smittor så som barn och äldre.
 
I flera andra länder så som Tyskland, Frankrike och Italien anses det allmänna vaccinationsprogrammet vara så avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa att det är obligatoriskt för alla barn att delta om inte hälsoskäl förhindrar detta. I vissa länder förekommer dessutom böter för föräldrar som inte låter sina barn vaccineras. 

Sverige är ett land som har legat i framkant vad gäller folkhälsoarbete och vi har dragit stora fördelar utav detta. När delar av detta nu hotas av organiserad desinformation och ogrundad skepsis mot vaccinationer som tjänat oss väl krävs att samhället agerar för att slå vakt om såväl folkhälsan som den enskildes rätt till en god hälsa, oaktat föräldrarnas egna preferenser, uppfattningar och missuppfattningar. Regeringen bör därför inleda ett arbete för att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt.

 

SANKTIONER MOT BÅNGSTYRIGA FÖRÄLDRAR

Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägra låta sina barn vaccineras. Därutöver bör regeringen inleda ett mer effektivt och målmedvetet arbete med att motverka desinformation som syftar till ett osakligt motstånd mot vaccinationer och svensk sjukvård.

Utöver vad som ovan beskrivs vilket jag föreslagit även i tidigare motioner kan konstateras att det idag finns barn som går ovaccinerade på grund av att den ena föräldern motsätter sig vaccination och på så vis hindrar den andra förälderns från att skydda gemensamma barn mot dessa sjukdomar. Detta försätter föräldern som vill vaccinera barnen i en ohållbar situation där man förhindras från att göra vad som enligt omfattande forskning och beprövad erfarenhet är bäst för barnet.

Mot bakgrund av detta bör regeringen även ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår det allmänna vaccinationsprogrammet.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "MODERATERNA VILL HA OBLIGATORISK VACCINERING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.