Ordlista för Dianetik och Scientologi

 

Här är en ordlista över termer inom Dianetik och Scientologi.

Aberration. Avvikelse från förnuftigt tänkande eller handlande.

Analytiska sinnet. Vårat vakna “medvetna” sinne som vi naturligt använder. Man kan säga att det analytiska sinnet spelar in “bilder” av allt vi har varit med om. Inom Dianetiken kallas dessa bilder för “faksimil”.

Auditering. Auditering är ett annat namn för vägledning/ terapi.

Auditör. En Auditör är en vägledare/terapeut inom Dianetik och Scientologi.

Basic-området. Det område på tidsspåret som innehåller de första engrammen som en person skaffat sig i detta liv.

BASICS. Ett antal grundläggande böcker inom Dianetik och Scientologi. Tillsammans kallas dessa paket av böcker för “basics” (Grunderna)

Befallning. Fraser i engrammen befaller personen att göra/känna/uppleva saker på ett speciellt sätt.

Bron till total frihet. Vägen till andlig frihet enligt  L. Ron Hubbard (engelska: bridge to total freedom). Mer finns att läsa här: the bridge to total freedom.

CHECKSHEET. (svenska: kontrollblad). Ett checksheet är en serie blad med punkter som visar vilka steg man ska göra på en kurs i Scientologi. Man gör en punkt på ett checksheet, skriver under med sina  initialer på checksheetet när man är färdig med en punkt och går vidare till nästa.

Clear. Clear är Dianetikens mål. Det är en person som inte längre har ett reaktivt sinne.

Dianetik. Dianetik är en vetenskap om sinnet som utvecklades av amerikanen L. Ron Hubbard. Dianetik innefattar även en terapeutisk metod.

Division 6. division 6 är en division inom en Scientologiyrka som handlar om kontakt med ny publik. Div 6 kontaktar nytt folk, säljer böcker och introduktionsmaterial och levererar enklare kursen inom Scientologi och dianetik.

Engram. Ett engram är en mental bild som är en registrering av en tidpunkt med fysisk smärta och medvetslöshet. Det måste enligt definitionen ha stöt eller skada som en del av sitt innehåll. Ett engram innehåller varje förnimmelse som fanns med i ögonblick av delvis eller total medvetslöshet.  (Exempel på förnimmelser skulle kunna vara: temperatur, volym, smak, personlig emotion, plats, smärta osv. Ett annat ord för förnimmelse är perception). Ett engram är en inspelning i sinnet av en  händelse som en person har varit med om och som  innehåller fysisk smärta och medvetslöshet. Exempel: en person är med i en krock och slås medvetslös. Allt som sker runt personen när denne är medvetslös spelas in i det reaktiva sinnet och sparas. Själva inspelningen är ett engram.

EVENT. Ett event är en träff, tillställning eller liknande

Fras. En fras är något som sägs i ett engram. T.ex. någon person i engrammet säger: “Jag mår illa”. Denna fras kan göra så att personen som har engrammet faktiskt mår illa.

Freewinds. är en Scientologiskepp som seglar i de västindiska öarna. På Freewinds kan man göra den högsta nivån i Scientologi – OT 8.

Key-in. En key-in är en händelse  när något aktiveras, t.ex. ett engram.

L. Ron Hubbard (LRH). LRH är grundaren till Dianetik och Scientologi. Lafayette Ron Hubbard.

Massa. Ett föremåls vikt.

MENTAL INTRYCKSBILD = En minnesbild. Sinnet består av bilder och en mental intrycksbild är en “kopia” av någon som du har observerat och som nu existerar som ett minne. Ett minne av en hund t.e.x är ett exempel på en mental intrycksbild. En annan term för samma ord  är “faksimil”.

METOD 4 ORDUPPKLARING. Metod 4 orduppklaring är en metod där studenten tillsammans med kursledaren går igenom en kurs och kollar att studenten inte har några missförstådda ord på kursen (missförstått ord = ett ord som den studerande inte förstår eller har en felaktig förståelse av). Sedan använder studenten en ordbok och ser till att klara klara upp förståelsen av eventuella missförstådda ord.

Missemotion. 1. Emotion = känsla/känslor.2. Missemotion är “negativa” känslor som t.ex. antagonism, vrede, rädsla, sorg och liknande. 3. Om en person är missemotionell så uppvisar person känslor (emotioner) som inte passar in i sammanhanget, t.ex. gråta när det inte finns någon uppenbar orsak till att vara ledsen.

ORG = orgen = organistaion = Scientologiorganisation = Scientologikyrkan = den lokala Scientologikyrkan.

Pc. Pc står för Preclear. Pre = “före” och “Clear” är ett mentalt tillstånd utan ett reaktivt sinne. En pc är alltså en person som är på väg mot tillståndet clear.

POSTULAT. Ett postulat inom Scientologin är ett positivt beslut som man gör.

Perception. Perceptioner är sinnesförnimmelser, såsom t.ex. hörsel, syn, lukt etc.

PROCESSING = Processing – kallas även “auditering” – är Dianetikens – och Scientologins förbättringsmetoder. En form av terapi/självförbättingsmetod. Kallas även för “andlig vägledning”.

Psykosomatiska sjukdomar. Kroppsliga sjukdomar orsakad av sinnet.

Reaktiv. Något som uppträder/uppkommer som reaktion på någonting ,  som har med en reaktion att göra.

Reaktiva sinnet. Den del av sinnet som inte står under en persons viljemässiga kontroll och som har makt att styra personens tankar och handlingar. Ordet “Reaktiv” betyder: något som uppträder/uppkommer som reaktion på någonting ,  som har med en reaktion att göra. Det reaktiva sinnet innehåller engram.

Restimulering. En person som blir restimulerad påverkas negativt av sitt skadliga undermedvetna sinne p.g.a någon i omgivningen påminde om något som fanns i hans undermedvetna. Ett exempel på restimulering skulle kunna vara pollen. En person blir restimulerad av pollen och börjar t.ex. att nysa etc. En person ser en grön bil och får plötsligt ont i benet. Detta är restimuleringar. “re” = “åter” och “stimulera” = ” sätta igång”, “aktivera”. Läs mer om Dianetik.

SAINT HILL. Saint Hill är en herrgård i England där LRH bodde på 60-talet

Scientologi. Scientologi är en tillämpar religiös filosofi.

SEA ORG. Sea Org står för Sea Organissation. Sea Org är scientologikyrkor på högre nivåer. Sea Org ansvarar för styrandet av alla scientologikyrkor globalt  och Sea Org ansvarar även för de högre andliga nivåerna inom Scientologin. Namnet “sea Org” kommer från det faktum att Sea Org bildades på sjön utav L. Ron Hubbard. De opererade alltså på skepp. Senare blev Sea Org baserade på land.

Session. En session är själva tidsperionden då auditering sker.

Smärtsam emotion. Händelser som en person har varit med om som är smärtsamma rent känslomässigt. T.ex. brustet äktenskap, förlust, avsked osv.

Staff. Staff är personal i en Scientologikyrka.

Standard minnesbank. Lagringsplatsen i sinnet där alla förnumna data (dvs. förnumna perceptioner såsom: ljud, syn, lukt etc) spelas in och förvaras. Allt från befruktningen fram till “nuet” finns lagrat.

Stimulus-responsprincipen. Ett stimuli är något i ens omgivning som påverkar en.T.ex. pollen är ett stimuli för pollenallergiker. Respons är således reaktionen på detta stimuli.

THETAN. Thetan är scientologins benämning för en andlig varelse. Du är en thetan, man har inte en thetan. Ordet “theta” betyder just “tanke”, “ande”, “själ” etc.

Tonskalan. Tonskalan i Scientologi syftar på en persons känslomässiga ton. T.ex. vissa är arga, konservativa, sorgsna, entusiastiska etc. Dessa är alla känslomässiga toner på tonskalan. Lär mer

här:http://www.scientologi.se/what-is-scientology/basic-principles-of-scientology/the-tone-scale.html

TRANSKRIPT. Ett transkript är texten till föreläsningarna.

Återvändande. Att återvända betyder att personen – mentalt – är tillbaks i händelsen som han berättar om.

Tidsspår. Den sekvens av bilder i en persons sinne som utgör hela hans liv. Om man tänker tillbaks på vissa händelser i sitt liv så “går man på tidsspåret”.
 

 

 

 

 

Be the first to comment on "Ordlista för Dianetik och Scientologi"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.