OPPOSITIONEN STOPPAR REGERINGENS SKOGSPOLITIK

April 2018 Dagens Industri meddelar att oppositionen stoppar regeringen Löfvens skogspolitik. Stoppet görs i syfte att skydda Sveriges 330 000 skogsägare.  Det som har hänt Sveriges skogsägare är att de förlorar äganderätten över sina egna skogar tack vare EU:s artskyddsförordning. Svenska myndigheter har förbjudit skogsägare att avverka skog på sin egen mark eftersom man måste…

This content is for Standard members only.
Login Join Now