INGRID CARLQVIST OM FÖRENTA NATIONERNAS PLAN FÖR MASSINVANDRING

Oktober 2018

På FNs dag för mänskliga rättigheter 10 december ska Sverige och resten av världen skriva under Förenta nationernas fördrag för ”säker, ordnad och regelbunden migration” – som, om den blir lag, kommer att frånta nationalstaterna rätten att säga nej till invandring. Dessutom blir det i praktiken förbjudet för medier och andra att rapportera negativt om invandringens konsekvenser. Därmed visar sig FN ha någonting viktigt gemensamt med Nordiska motståndsrörelsen – båda vill ha ”omfattande” yttrandefrihet,

Källa: Opinion: FN och NMR har en sak gemensamt – båda vill strypa yttrandefriheten | Ingrid och Maria

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.