DOCENT OLLE JOHANSSON OM 5G OCH DESS KONSEKVENSER

Maj 2021

Föreningen Education4future anordnade en föreläsning med Docent Olle Johansson gällande 5G och dess konsekvenser. 

 

   Docent Olle Johansson har en gedigen bakgrund som forskare och har bland annat arbetat på Karolinska Institutet och Tekniska högskolan. I denna föreläsning går han in på 5G och dess konsekvenser. Johansson säger att man vill koppla upp alla våra elektroniska prylar mot internet och detta kallas för Sakernas Internet eller Internet of Things.  5G har börjat installeras i Sverige och runt hörnet väntar 6G och 7G.

AVSAKNAD AV HÄLSOTESTER

   År 2019 hölls en hearing i USA och senatorn Richard Blumentahl frågade de amerikanska telekomoperatörerna, de amerikanska myndigheterna FCC och FDA samt tillverkarna av 5G  vilken forskning som hade gjorts gällande den biologiska och medicinska säkerheten om 5G. Tystnaden bland representanterna blev påtaglig men till sist var det någon som yttrade att man inte hade gjort någon forskning överhuvudtaget gällande detta. Olle Johansson menar att samma situation råder i princip över hela världen gällande 5G. Även tidigare generationer av mobilnätverk (1G, 2G, 3G, 4G) genomgick inte heller några tester vad häller hälsa och säkerhet. Hur påverkar strålningen miljön? Hur påverkar den djur? Genererar strålningen hälsoproblem?

   Våra regeringar och myndigheter har heller inte frågat folket om lov gällande dessa teknologier. Finns det överhuvudtaget ett behov av dem? SVT hade nyligen ett program om 5G som i princip var rena reklamfilmen. På senare tid har dock  vanligt folk börjat engagera sig i frågan och ställer frågor till myndigheter och regeringar men många av dessa verkar inte ha några svar. 

   Det finns inga biologiska säkerhetsvärden, inga hygieniska gränsvärden överhuvudtaget. Det som finns är endast tekniska rekommendationer. Dessa tekniska rekommendationer har man etablerat på vätskefyllda plastdockor som har fått ringa ett samtal på 6, 10 eller 30 minuters längd, en enda gång i plastdockans liv, i en total strålningsfri miljö. Sedan har man räknat ut ett förmodat uppvärmningsvärde på  den mänskliga vävnaden. Vem använder en mobiltelefon och använder den maximalt 30 minuter och aldrig igen? Dessa tester har med andra ord ingenting med det levande livet att göra. Vi måste ha biologiska, hygieniska gränsvärden.

5g_sverige_olle johansson_strålning

 

ENLIGT STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN ÄR 5G FINA FISKEN

   Världshälsoorganisationen har cancerklassat kraftfrekventa magnetfält och de radiofrekventa fälten.   Johansson menar att många här i Sverige är väldigt naiva när det gäller den här frågan. I Italien till exempel har regeringen och myndigheter gett ut betydligt mer information gällade strålning så folk är rent generellt mer kunniga där inom detta område. År 2011 kom Europarådet med varningen att vi måste skydda våra barn från strålningen men i Sverige var det dödstyst om denna nyhet.

LYSSNA PÅ VETENSKAPEN

   Vad kan vi lära oss från forskningen?  Man har gjort studier om vad som händer gravida kvinnor och bebisar avseende hjärtverksamheten när de påverkas av strålning. Resultatet blev att både modern och det nyfödda barnet uppvisade en ökad takt i hjärtverksamheten men varje slag var grundare – de var med andra ord stressade.

   Det är bekräftat att mobilstrålning orsakar en sämre spermiekvalitet och spermiekvaliteten har sjunkit dramatiskt i västvärlden. Om denna utveckling fortgår så kommer de sista mänskliga användbara spermierna att produceras år 2045 enligt en uträkning. Ganska dramatiskt. Håller vi på att sterilisera oss själva?

   Man har gjort forskning på möss gällande strålning och man upptäckte att den femte generationens möss mer eller mindre hade blivit infertila.  Man har utsatt råttor för exponering av blåtandsfrekvens i 45 minuter (2,45 GHz) när dessa råttor sedan skulle orientera sig i en labyrint så började råttorna göra fel. Råttorna fick problem med inlärningen, de fick försämrad koncentrationsförmåga och försämrat korttidsminne.    Man har gjort tester på pojkar som skulle lösa ett språktest och när pojkarna blev bestrålade så gjorde de testet sämre. I flera länder har man reagerat mot detta dock inte i Sverige. 

   2017 kom en studie om bakterier (Reflex-rapporten)  som exponerade bakterier för antingen 2G-telefoni eller en modern 2,4 Ghz wi-fi router. Bakterierna blev antibiotikaresistenta.

   Strålning är genotoxisk, det vill säga  den skadar vårt DNA (har potentialen att framkalla cancer).  Genotoxicitet är förbjudet att vidareutveckla i matvaror, drycker, läkemedel och annat. Lagen säger att allt sådant måste tvärstoppas men detta gäller tydligen inte för strålning.

SVARTMÅLNINGSKAMPANJ FRÅN TELEKOMINDUISTRIN

   När Reflex-rapporten kom satte mobilindustrin igång en motkampanj utan dess like och man försökte stoppa publiceringen av denna studie i domstolar och genom svartmålning av forskare. Till slut var de tvungna att ge upp och rapporten publicerades. Reflex-rapporten var en sensation. Syftet med forskningen bakom denna rapport var att visa att strålning inte var så farlig men slutresultatet blev det motsatta.

   OECD har  sagt att ju mer man använder datorer i skolan, desto sämre resultat kan man vänta sig i den skolan. Sverige brukar ligga i täten när det gäller att skydda barn och unga men i mobilstrålningsfrågan händer absolut ingenting. I många andra länder är strålsäkerhet en stor fråga.

   Världshälsoorganisationen, Strålsäkerhetsmyndigheten, telekomoperatörer, tillverkare av telekomteknik, försäkringsbolag har alla juridiskt hoppat av ansvarsfrågan vad gäller hälsoeffekter av strålning. Försäkringsföretag försäkrar inte för hälsoeffekter gällande elektromagnetiska fält – alla kategorier, nano-teknologi och GMO.

Hemsida Education4Future: 

https://education4future.se/

Foto

Fabian Horst, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.