16/04/2024

2 thoughts on “OFFICIELLA GEOENGINEERING-EXPERIMENT TILLÅTS I SVERIGE

  1. Existensen av molnsådd som teknik har aldrig förnekats, ej heller vissa individers tankar på geoengineering.

    Det som förnekas är att helt vanliga kondensstrimmor från trafikflygplan är molnsådd.

    Det är de som letar “parallella streck” och “kors” som kritiseras, av förklarlig anledning. Självfallat blir det parallea streck om flygplan flyte på samma sträckor och kors blir det om deras sträckor korsar varann.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.