16/04/2024

2 thoughts on “RICHARD BERGSTRÖM VILL HA OBLIGATORISK VACCINERING MOT COVID-19

 1. Hoppas du ( Bergström ) tar ansvar för alla biverkningsrapporter som ökar för varje vecka som nu är över 50000 st, där Sverige släpar efter nått enormt med handläggningen av dessa, endast 12% har handläggs, allt för att mörka/ljuga för folket om detta vidriga bedrägeri/experiment med dessa nödgodkända injektioner!
  #kavlaner
  #justsayno
  #donttakeit
  #dontbeapartoftheexperiment

  #fridlysbarnen

 2. Bergström har tappat konceptet. Han kan inte den svenska grundlagen som förbjuder det offentligas intrång i medborgarnas kroppar om det inte sker utifrån informerat samtycke. Detta gäller även enligt patientlagen, patientsäkerhetslagen samt hälso- och sjukvårdslagen, och inte bara det, utan det gäller även utifrån av Sverige ratificerade internationella konventioner inklusive Genèvekonventionen, Romstadgan och Helsingforsdeklarationen. Mr Bergström får givetvis tycka vad han vill, men han har uppenbarligen inte förstått vad staten, regionerna och kommunerna har att rätta sig efter.

  Man kan verkligen undra hur mycket han får betalt för att uttrycka sådana åsikter. Har han månde fått ett hemligt fett bankkonto i någon Schweizisk bank. Kan det vara så att han tillhör den gruppering som vill avliva så m¨ånga som möjligt för att kunna uppnå en världsregering som utgår ifrån tesen “a new world order”? Mr Bergström bör givetvis granskas närmare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.