REKORD FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND

December 2017

Enligt Björn Olanders på Facebook  så är Löfven & Co på väg mot nya rekord för år 2017 vad gäller uppehållstillstånd. Vi är redan uppe i 123 000 som har fått  uppehållstillstånd  för år 2017.  År 2016 så fick 150 000 uppehållstillstånd. År 2015 så slog Löfven rekord med 163 000 asylsökande.

Läs Olanders rapport:

MOT NYTT REKORD IGEN 2017 ?

Migrationsverkets statistik för årets första 11 månader t o m november 2017 visar att man redan beviljat 123.331 st uppehållstillstånd. Med den takten skulle det innebära att 2017 blir ett år med en invandring om minst ca (365 dgr / 334 dgr) x 123.331 = 134.778 personer, dvs i stort sett oförminskad takt (medel för åren 2006-2016 = 103.959 personer per år). Jmf Gävle som i slutet av mars 2017 passerade 100.000 invånare och i somras hade 100.147 st invånare.

Förra året 2016 blev ett rekordår med rekordhöga 150.535 st uppehållstillstånd för helåret enligt Migrationsverkets statistik. SCB:s rapport från 21 februari (länk 16 nedan) visar samtidigt att den totala invandringen uppgick till 163.005 personer vilket är den högsta invandringen i Sveriges historia i antal (dvs även något fler än de 162.877 st som sökte asyl föregående år 2015).

Rapporten från SCB visar vidare på en mycket sned fördelning av antalet invandrade män (91.146 st) i förhållande till antalet invandrade kvinnor (71.859 st) och att antalet män – efter flerårig snedfördelad invandring – nu för första gången i svensk historia är högre än antalet kvinnor (50,2% män och 49,8% kvinnor). Totalt fick Sverige den högsta befolkningsökningen 2017 i procent sedan 1861! SCBs rapport har dock hittills tystats ned mycket effektivt av politiker och media varför huvuddelen av gemene man fortfarande tror att invandringen minskat! Kommer nu detta invandringsrekord att överträffas redan 2017?

Detta talar emellertid politiker och media MYCKET tyst om. Dessa fakta mörkas och tonas fortfarande snarare ned eftersom man vill få det att verka som om invandringen har reducerats. Detta genom att endast redovisa antalet asylsökande vilket har minskat medan man ”glömmer bort” eller blundar för att antalet beviljade uppehållstillstånd fortsätter att ligga på rekordnivåer, just nu framförallt pga anhöriginvandringen. I själva verket slogs ju nytt, totalt invandringsrekord 2016 “bakom kulisserna” om 163.005 personer vilket nu kanske överträffas redan 2017 !!

Mellan 1980 och 30 november 2017 beviljade Sverige totalt 2.250.754 st uppehållstillstånd. Utslaget på en befolkning om 10.081.396 personer (augusti 2017) blir detta en andel om 22,3% !! Fördelningen per år fr o m 1980 t o m november 2017 visas nedan (källa: Migrationsverket, länk 0 nedan).
.
.
År………Flyktingar……Anhöriga….Arbt/PUT…….Övriga………Totalt
—— …..———— ……————-…————-…….———…….——–
1980.. ……4.062…. …….7.786…………….-….. ………821……..12.669
1981.. ……3.857…. …….7.398…………….-….. ………391……..12.186
1982.. ……6.266…. …….6.440…………….-….. ………366……..13.072
1983.. ……3.668…. …….6.149…………….-….. ………476……..10.293
1984.. ……5.413…. …….6.561…………….-….. ……1.650……..13.624
1985.. ……7.314…. …….6.944…………….-….. ……1.850……..16.108
1986.. ….11.486…. …….9.670…………….-….. ……1.712……..22.868
1987.. ….14.042…. …..12.387…………….-….. ……1.998……..28.427
1988.. ….16.125…. …..15.093…………….-….. ……1.858……..33.076
1989.. ….24.879…. …..18.029……………-….. …….1.608……..44.516
1990.. ….12.839…. …..22.221……………-….. …….2.060……..37.120
1991.. ….18.663…. …..21.230……………-….. …….2.055……..41.948
1992.. ….12.791…. …..19.662……………-….. …….2.149……..34.602
1993.. ….36.482…. …..19.796……………-….. …….2.491……..58.769
1994.. ….44.875…. …..25.975……………-….. …….8.010……..78.860
1995.. ……5.642……….19.707……………-………….6.947……..32.296
1996.. ……4.832…. …..18.816……………-….. …….7.742……..31.390
1997.. ……9.596…. ….18.910…………….-….. …….7.626……..36.132
1998.. ……8.193…. …..21.673……………-….. …….9.204……..39.070
1999.. ……5.597…. …..21.681……………-…… ……9.755……..37.033
2000.. ….10.546…. …..22.840……….15.759…….11.345……..60.490
2001.. ……7.941…. …..24.524……….12.809…….11.598……..56.872
2002.. ……8.493…. …..22.346……….10.135…….13.422……..54.396
2003.. ……6.460…. …..24.553……….10.249…….15.525……..56.787
2004.. ……6.140…. …..22.337…………8.259……..21.805…….58.811
2005.. ……8.859…. …..21.908…………5.985……..25.711…….62.463
2006.. ….25.096…. …..26.668…………6.257……..28.415…….86.436
2007.. ….18.414…. …..28.975…………9.859……..28.847…….86.095
2008.. ….11.237…. …..33.184……….14.513……..31.087…….90.021
2009.. ….11.265…. …..37.710……….17.954……..31.715…….98.644
2010.. ….12.130…. …..29.837……….16.373……..33.118…….91.458
2011.. ….12.726…. …..32.114……….17.877……..30.417…….93.134
2012.. ….17.405…. …..40.873……….19.936……..32.876…..111.090
2013.. ….28.998…. …..39.783……….19.292……..28.514…..116.587
2014.. ….35.642…. …..42.214……….15.872……..16.882…..110.610
2015.. ….36.645…. …..43.259……….16.975……..12.356…..109.235
2016.. ….71.571…. …..47.531……….16.081……..15.352…..150.535
201710…33.006………59.298……..18.744..……12.283.…123.331
———–..———-. . … .———. . . .. .———-. . .. .———. . .————
S:a……..619.198…….907.033………252.892……471.631… 2.250.754

Min kommentar: Sverige måste stänga igen gränserna. Men detta kommer aldrig att ske under ett rödgrönt styre.

Du bestämmer i september vilken väg Sverige ska ta.

Källor:
——–
Länk 0. Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2016. https://www.migrationsverket.se/…/Beviljade+uppeh%C3%A5llst…

Länk 1. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2016. https://www.migrationsverket.se/…/Beviljade+uppeh%C3%A5llst…

Länk 2. Sverige tar emot flest flyktingar i EU ! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1591798244422546?__mref=message

Länk 3. Kostnad för invandringen 318 miljarder kr för 2017!! https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1770237989911903/?type=3&theater

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.