Nyanlända får förtur i större delen av landet –

“Varje år utför Boverket en analys av bostadsmarknaden genom att skicka ut frågor till handläggare i landets alla kommuner. Hem & Hyra har tagit del av enkätsvaren i sin helhet och granskat hur kommunerna svarar på frågan om de har någon form av förturssystem i sin bostadskö”.

 

 

Källa: Nyanlända får förtur i större delen av landet – Hem & Hyra

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.