Ny rapport från Socialstyrelsen: Tre miljarder satsade på psykisk hälsa – utan resultat | KMR Sverige — Kommittén För Mänskliga Rättigheter

Staten har satsat tre miljarder på psykisk hälsa de senaste tre åren utan resultat. Med ett undantag. Risken för ökad ojämlikhet i vården har ökat, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Psykiatrin är som ett svart hål där både pengar och psykisk hälsa sugs upp. De senaste tre åren har närmare tre miljarder betalats ut för att främja den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra tillgängligheten till god och jämlik vård.

Source: Ny rapport från Socialstyrelsen: Tre miljarder satsade på psykisk hälsa – utan resultat | KMR Sverige — Kommittén För Mänskliga Rättigheter

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.