NY HÖJNING AV BENSINPRISERNA

Januari 2018

F.o.m. 2018 höjs bränslepriserna igen. Bensinen blir 30 öre dyrare och dieseln 27 öre dyrare per liter. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att inte höja skatten på bränsle men det löftet höll de alltså inte. Magdalena Andersson skyller i sin tur på Miljöpartiet gällande den höjda skatten på bränsle.

Tanken är att skatten på bränsle ska höjas varje år i takt med inflationen samt ytterligare två procent.  Om inflationen sticker iväg eller om råvarupriset ökar så kan bränslet bli ännu dyrare. Syftet med höjningarna är att folk ska börja välja miljövänliga alternativ.

Systemet kallas bonus malus.

Läs mer:

https://www.expressen.se/motor/guider-2/sa-paverkas-du-av-hojda-bensinpriserna-2018/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.