Nu är alla beslut om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023 fattade | Ei.se – Energimarknadsinspektionen

Nu är alla beslut om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023 fattade Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat samtliga beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023, det vill säga hur höga totala avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder de kommande fyra åren. Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen slog fast hösten 2018.

Source: Nu är alla beslut om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023 fattade | Ei.se – Energimarknadsinspektionen

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.