NOVEMBERREVOLUTIONEN

3/10-2016

Novemberrevolutionen är en dokumentär som handlar om när Sverige tog bort lånetaket och svenskarna fick börja  låna obegränsat. Detta lånetak togs bort i november 1985. De som låg bakom detta borttagande var Kjell-Olof Feldt, Erik Åsbrink och Bengt Dennis. Kjell-Olof Feldt övertalade Olof Palme om att denna avreglering var en bra sak varvid Palme svarade:

– Gör som ni vill, jag förstår ändå ingenting om vad du säger.

Allt skedde i största hemlighet och de riksdagsledamöter som skulle rösta om detta fick veta vad det gällde dagen före. Ledamöterna fick ett dokument som förklarade varför avregleringen var bra för Sverige. Dokumentet hade skrivits av ekonomer på Riksbanken. Ingenstans i dokumentet stod det att avregleringen av detta lånetak skulle kunna vara skadligt på något sätt. Riksdagsledamöterna röstade ja till förslaget.

Anledningen till varför man haft detta lånetak berodde helt enkelt på att politiker inte ville att svenskarna skulle överskuldsätta sig. Man hade även fått påtryckning utifrån av IMF och Världsbanken som tyckte att Sveriges reglering var “förlegad” och att avreglering var det framgångsrika sättet. Anledningen till avregleringen berodde mycket på influenser från USA och Milton Friedmans teorier om nyliberalism. 

Några år senare -1990- så fick vi finanskris i Sverige. Inflationen skenade och krisen berodde på just denna avreglering. Vi fick stor arbetslöshet i Sverige och än en gång så fick staten gå in och rädda banker.

Se dokumentären Novemberrevolutionen:

 

https://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen

 

Referenser:

Parnassen: Novemberrevolutionen

Be the first to comment on "NOVEMBERREVOLUTIONEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.