NORTHERN WIND – NY NATO-ÖVNING I SVERIGE

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019. Under Northern Wind övas nationellt försvar och övningen ger Sverige en ökad förmåga att lösa stridsuppgifter i brigads ram med underställda utländska förband. Eftersom övningen genomförs i norra Sverige under vinterförhållanden ger den även de deltagande förbanden en ökad vinterförmåga.

Source: Northern Wind – Försvarsmakten

Ochså var det dags för en ny Nato-övning i Sverige. Övningen heter Northen Wind och utförs i Norra Sverige. Försvarsmakten deklarerar att man kommer att använda sig av Natos värdlandsavtal (utländska grupper får använda svensk mark och utrustning). Trupper från Norge, Finland, USA och Storbritannien kommer att delta. Övningen kommer att ske 18 till 27 mars.

Man övar som sagt i de norra regionerna av Sverige, Norge och Finland och det är uppenbart att man trimmar in sig för att eventuellt strida mot den potentiella fienden Ryssland.  Storbritannines Royal Marines deltar. U.S. marine corps forces Europa and Africa är ochså med. 

Det svenska försvaret har uppenbarligen blivit internationaliserat.

Jag trodde i min enfald att vi svenskar skulle få rösta om vi ville vara med i Nato eller inte men det behöver jag inte bekymra mig om längre, det svenska politiska etablissemanget har redan tagit in Sverige i Nato.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.