NOOSHI DADGOSTAR OM SVERIGES HÖGA ELPRISER OCH KOPPLINGEN TILL EU

December 2021

Dadgostar avslöjar att regeringen Andersson är i full färd med att integrera den svenska elmarknaden med Europas elmarknad. Om detta sker kommer de höga elpriserna att permanenteras.  

REGERINGEN ANDERSSON OCH EU:S GEMENSAMMA ELMARKNAD

   Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar skriver i Dagens Nyheter (1) den 14 december 2021  att regeringen Andersson byggar elkablar ut mot Europa och syftet är att bistå EU i att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Dadgostar menar att om Sverige uppgår i EU:s gemensamma elmarknad så kommer de svenska höga elpriserna att permanenteras. Sverige importerar och exporterar el till övriga Europa och detta gör att svenska elpriser smittas av de europeiska priserna som ofta är högre.

socialdemokraterna_ eu_elpriser_magdalena andersson

Bild ovan: socialdemokraterna arbetar för att få in Sverige i EU:s gemensamma elmarknad. Dadgostar menar att detta kommer att permanentera de höga elpriserna i Sverige. Denna gemensamma elmarknad kommer även att innebära ytterligare maktförskjutning till EU. Foto: Kristian Pohl.


PRIVATISERAD ELMARKNAD

   EU satsar just nu mycket på gas och detta genererar höga elpriser i Europa. Dadgostar menar även att Norrland kommer att drabbas av Europas höga elpriser och att EU:s utsläppsrätter drar upp elpriserna i Sverige. Höga elpriser gör även att industrier får skära ned eller stänga ned helt vilket inte bara leder till arbetslöshet utan till en ohållbar situation där företag inte kan investera i Sverige. Regeringen har i princip har gett bort den svenska elmarknaden till privata aktörer som nu tjänar storkovan på elkonsumenternas bekostnad.

eu_höga elpriser sverige_socialdemokraterna

Bild ovan: socialdemokraterna jobbar för att få med Sverige i EU:s energiunion. Gör dig redo för permanent höga elpriser. 

höga elproser_miljöpartiet_socialdemokraterna_energiskatt

Bild ovan: enligt svenska folket är det Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik som ligger bakom de höga elpriserna i Sverige. Källa Demoskop. 

 

REFERENSER

  1. https://www.dn.se/debatt/stoppa-utbyggnaden-av-elkablar-till-europa/

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ . 

 

Be the first to comment on "NOOSHI DADGOSTAR OM SVERIGES HÖGA ELPRISER OCH KOPPLINGEN TILL EU"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.