NIGEL FARAGE

23/6 – 2016
Nigel Farage är partiordförande för det EU-kritiska engelska partiet UKIP – United Kingdom Independence Party. Nigel Farage är även  EU-parlamentariker men inte av den vanliga sorten byråkrater man möter i Bryssel. Han vill att England ska lämna EU och han skräder inte med orden. Farage är med i EFDD i EU.

Vill du lyssna på en EU-parlamentariker som bryter av mot mängden så ska du lyssna på nedanstående tal där han  säger sin åsikt om EU och Turkiet.  Personligen så tycker jag att Nigel Farage känns som en frisk fläkt i det annars  så byråkratiska  EU.

Referenser

Europeiska parlamentet ledamot Nigel Farage

UKIP homepage

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.