FARMARUPPRORET I NEDERLÄNDERNDA (THE GREAT RESET)

Juli 2022

Massiva protester från bönder i nederländerna mot de gröna restriktionerna från deras regering och från EU. The Great Reset in action. 

KLIMATAGENDAN. Vi ser massiva protester från bönderna i Nederländerna som protesterar mot regeringens order om att minska utsläppen av kväveoxid och ammoniak. Lantbrukeriet i nederländerna står för en stor del av utsläppen av dessa ämnen  från deras  boskapsgödsel och kemiska gödningsmedel. Den nederländska regeringen vill köpa ut böndernas gårdar och många bönder kommer att få lägga ned sin verksamhet om den nederländska regeringen får som den vill. Detta har lett till massiva protester där man blockerar vägar och mycket annat vilket håller på att lamslå landet.

EU OCH NATURA 2000-OMRÅDEN

   Den nederländska regeringen i sin tur lyder order från EU som kräver att landet ska minska utsläppen av kväveoxid i Nederländerna med upp till 30 till 70 % baserat på EU Nitrates Directive. Anledningen  beror bland annat på att EU vill skydda sina Natura 2000-områden. Natura 2000-områden är naturreservat skapade av EU i sina medlemsländer som har syftet att “bevara den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna”.  Nederländerna har cirka 160 000 Natura 2000-områden.  Nederländernas premiärminister Mark Rutte är bilderbergare och en regelbunden gäst hos World Economic Forum samt en stor beundrare av EU. 

   Vi ser hur något liknande sker i Sri Lanka där deras regering förbjöd importen av kemiska  gödningsmedel  och istället introducerade man  organiska gödningsmedel.  Även denna åtgärd ingick i en grön agenda som nu har slagit slint och har bidragit  till att landet är i ett ekonomiskt kaos. Nu vill Sri Lanka få hjälp av Internationella Valutafonden vilket innebär att landet blir en marionett åt globalisterna. 

   Även i Sverige har vi EU:s Natura 2000-områden. Bland annat har vi ett sådant område i närheten av Cementafabriken i Slite Gotland och den affären är ännu inte avslutad och kantas av svårigheter på grund av “miljöregler“.  Det naturområdet blev ditsatt av Miljöpartiet och socialdemokraterna. Antagligen hade man nedstängningen av Cementa som mål. Miljöpartiet vill som bekant ta tillbaks Sverige till bondesamhället, det är  tydligen “hållbart“. 

MIN SYN PÅ SAKEN

   Källan till den globala klimat-och miljöhysterin är Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.   Man upprättar Natura 2000-områden där marken blir helig. Slutresultatet kan bli att industrier får läggas ned och folk förlorar jobbet  Allt ingår i The Great Reset där man ska “ställa om” hela planeten så att den blir “hållbar“,  hållbar  enligt globalisterna.

   Jag kan rekommendera videon “Report from Iron Mountain” som antagligen visar källan till den globala klimathysterin. Globalisterna sökte på 60-talet efter ett “gemensamt hot” för att förena mänskligheten. Ett förslag var just klimat och miljö. Det verkar som om de hittade rätt.

   Att lägga ned lantbrukeriet världen över för att rädda klimatet är givetvis en katastrof och man kan fråga sig hur vi människor då ska få mat på bordet?  Är det meningen att vi ska äta Bill Gates syntetiska GMO-kött? Vi ser samma sak i Sverige där politikerna försvårar för våra bönder så att många får lägga ned. Sveriges självförsörjningsgrad krymper. 

   Vad är lösningen på denna cirkus. För det första byt ut alla klimatgalna politiker i Sverige (vilket innebär typ 95% av dem). Lämna EU för annars kommer Sverige fortsätta vara en lydstat åt Bryssel. Lämna FN, svenska politiker skriver under internationella konventioner som bakbinder Sverige. 

I september bestämmer du Sveriges framtid. Ha en bra sommar. 

 

Video ovan: Rowan Dean från Sky News Australia sätter huvudet på spiken vad gäller Nederländerna: ” Detta är vad som händer när vänstern och klimatsekten ska “rädda världen” från klimatförändringarna. De så kallade nollutsläppen fungerar endast om man förstör för mannen på gatan,  småaffärer, familjegårdar etc.

Det är detta som sker i Nederländerna när deras regering försöker stänga ned farmarna och deras affärer i syfte att få ned utsläppen av kväveoxod och ammoniak, vilket är en del i deras “gröna agenda”. Vi ser samma sak i Sri Lanka där man installerar en grön agenda. Under 1900-talet var det Sovjetunionen som menade att det som de gjorde var “för allas bästa” och som slutade i katastrof.

nederländerna_protester-bönder-farmare_klimatförändringarna_EU greta

 Är Greta Thunberg nöjd nu? Vi monterar ned västvärlden i syfte att rädda planeten. 

 

REFERENSER

Natura 2000 i Nederländerna: 

https://www.government.nl/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000

https://nltimes.nl/2022/06/10/dutch-cut-nitrogen-levels-70-many-areas-tractor-protest-set-june-22

Natura 2000 i Slite: 

https://www.cementa.se/sv/n2000-konsekvenser

Orsaken till tumultet i Nederländerna: EU:s krav på minskade utsläpp av kväveoxid: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_204

#DutchFarmers

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "FARMARUPPRORET I NEDERLÄNDERNDA (THE GREAT RESET)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.