NATURA 2000

Juli 2017

 Natura 2000 är naturreservat inom EU vars syfte är att “hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med Natura 2000 är att “hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”. Många av dessa miljöer omvandlas till naturreservat eller nationalparker. Områdena som ska fridlysas väljs ut av länsstyrelserna i respektive län. Länsstyrelsen samarbetar med Naturvårdsverket. Deras förslag skickas till regeringen som i sin tur skickar ärendet vidare till EU-kommissionen som har det sista ordet. Grunden för detta projekt är EU:s fågeldirektiv och habitatdirektivet.

 

 

Referens

natura 2000

Be the first to comment on "NATURA 2000"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.