NATOS CYBERKRIGFÖRING I NORDEN

“Jag påstår att hela den nordiska landmassan: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen utvecklats till att bli en ofantlig, strategisk plattform för USA/Natos krig mot Ryssland. Det handlar alltså inte enbart om de många stridsövningarna som hållits i nord och i syd, utan om de installationer som redan finns och som är förutsättningen för USA/Natos krigföring. Alla krig, från Irak 2003, och framåt har bedrivits med hjälp av satelliter.

Detta skulle inte bli känt och journalisterna skulle inte förstå sammanhangen utan blev ”inbäddade”. Användningen av rymdinstallationer strider mot PAROS – en FN deklaration som betyder: Prevention of Arms Race in Outer Space. Varje år görs en omröstning i FN om PAROS. Alla länder förutom Israel och USA har bekräftat giltigheten av detta avtal. Jag tänker göra en översikt över de installationer som USA/Nato har från norr till söder i det nordiska området och inleder med”.

 

De nordiska länderna och Natos militära installationer

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.