NATO BOMBADE LÄKARE UTAN GRÄNSER

 Nyligen så bombade USA och Nato ett sjukhus i Afghanistan som tillhörde Läkare utan gränser. Resultat: 19 personer dödade och många sårade.

Talibanerna hade nyligen erövrat staden Kunduz i Afghanistan. Ett par dagar senare så inledde de afghanska styrkorna en motattack- understödda av Natoplan. Attacken slutade med att USA:s och Natos bombplan bombade sönder Läkare utan gränsers sjukhus vilket resulterade i att 19 personer dödades och väldigt många sårades. Många av de dödade var just läkare från Läkare utan gränser. Det fanns cirka 105 personer i sjukhuset när bomberna började falla.

 EN OBEROENDE UNDERSÖKNING

Läkare utan gränser vill ha en oberoende utredning av attacken. De anser att attacken är ett brott mot folkrätten.

–Vi är djupt chockade över attacken och dödandet av personal och patienter, och den enorma skada som orsakats, sade Bart Janssens, Läkare utan gränsers operativa chef.

Läkare utan gränser kallar attacken för ”ett avskyvärt och grovt brott mot internationell humanitär rätt”.

– Vi kräver total transparens från koalitionsstyrkorna. Vi kan inte acceptera att denna fruktansvärda förlust av liv endast avfärdas som “sidoskador”, säger Läkare utan gränsers ordförande Meinie Nicolai.

En FN-kommissionär vill ha utredning om krigsbrott efter sjukhusattacken.

 

 

BBC:Natoplan bombade läkare utan gränser

 

Be the first to comment on "NATO BOMBADE LÄKARE UTAN GRÄNSER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.