NATO – ETT MONSTER PÅ KATASTROFKURS

Oktober 2017

NATO används av USA för att uppnå global militär dominans. Den nation som motsätter sig USA:s hegemoni utsätts för militär intervention.   USA och Nato vill dra in Sverige i krigshetsen mot Ryssland. 

Pia Hellertz har recenserat boken ‘Nato – ett monster på katastrofkurs’ som är skriven av pseudonymen Hans Myrebro.

NATO – ett monster på katastrofkurs
av Hans Myrebro (pseudonym) (2016)
Pia Hellertz – november 2016

KRIGSORGANISATIONEN NATO

Om någon fortfarande tror att NATO är en fredsbevarande organisation för de nationer som är medlemmar, så är det hög tid att läsa Hans Myrebros bok ‘NATO – ett monster på katastrofkurs’. Det är bara att konstatera att något mindre fredsbevarande sannolikt inte finns. NATO, North Atlantic Treaty Organization, bildades år 1949. Syftet var då att bilda ett försvarsförbund och att varje land som ingick solidariskt skulle ställa upp för de andra om något av dem blev hotat. Udden var riktad mot Sovjetunionen, som man uppfattade som en aggressiv fiende. Man ville förhindra Sovjets utbredning. Författaren konstaterar dock att NATOs medlemsstater aldrig behövt utkämpa något försvarskrig.

NATO OCH KÄRNVAPEN

Omkring 1990 ändrades NATO:s syfte. Warszawapakten som slöts år 1955 började genom det politiska läget att alltmer förlora sin kraft och den upplöstes 1991, efter Sovjetunionens upplösning. Hans Myrebro skriver att NATO då var tvunget att börja tänka om. Fanns det andra fiender, ”påhittade eller verkliga”  som gjorde att NATO fortfarande behövdes. NATO:s helt dominerande medlem har hela tiden varit USA. Dr Paul Craig Roberts är en amerikansk nationalekonom som var biträdande finansminister under Ronald Reagans presidentperiod. Han har också varit biträdande redaktör för Wall Street Journal och Business Week. Numera driver han en samhällskritisk blogg som har tusentals följare över hela världen. Han har sagt följande: “NATO är den farligaste kraften på Jorden för varje Europeiskt land och för hela världen. Om NATO fortsätter att existera tillsammans med den neokonservativa amerikanska ideologin blir ett kärnvapenkrig oundvikligt”.
Efter att ha läst boken är det inte svårt att hålla med Roberts – och Myrebro.

peter hultqvist_desinformation_påverkansoperationer_usa militära baser_nato_ryssland_svenskt medlemskap_aurora 17_värdlandsavtalet_sverige medlem i nato_
Ovanstående karta från 2009 visar hur många amerikanska militära baser som det fanns utspridda världen över. De svarta punkterna är de militära baserna, de röda punkterna är USA:s kärnvapenbestyckade u-båtar som patrullerar världshaven 24/7. USA sägs ha närmare tusen militära baser i över 150 länder världen över. USA har bland annat kärnvapen i Tyskland.

INVADERA SJU LÄNDER PÅ FEM ÅR

 Så vad skulle de nu hitta på, när ”det kalla kriget” var över? Hans Myrebro berättar om ett samtal som general Wesley Clark hade med en general i Pentagon 10 dagar efter attacken mot tvillingtornen den 11 september 2001. Denne berättade att USA planerade krig mot Irak. General Clark frågade varför? ”Jag vet inte”, svarade den andre, som fortsatte ”jag gissar att de inte har nåt annat för sig”. Inte nog med det. General Clark fick veta att USA planerade att invadera sju länder på fem år, förutom Afghanistan, var det också Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran. När det gäller Irak berättar Hans Myrebro att det skapades en särskild avdelning på försvarsdepartementet som hade som uppdrag att ”presentera all information som antydde att Irak hade massförstörelsevapen, var lierad med al-Qaida och utgjorde ett hot mot USA och världsfreden”.

SYFTE: ATT REDUCERA BEFOLKNINGSMÄNGDEN

Ett avgörande moment bakom attacken var också ”trycket från Israel och dess lobby”. Hans Myrebro går ingående in på kriget mot Syrien. Man hade två syften med krigen mot Irak och Syrien, dels att kraftigt reducera befolkningen genom krig och terror och dels att skapa så kaotiska förhållanden att det skulle leda till en massutvandring. Därmed skulle befolkningen i arabländerna reduceras kraftigt. Författaren menar att det bakomliggande syftet var att skapa ett Storisrael. Han skriver att flera judiska miljardärer och ideologer har ”kraftigt agerat för en islamisering av Europa” och han nämner den judiske miljardären George Soros, som anser att ”EU måste ta emot en miljon asylsökande per år”. Georges Soros roll i det som händer i världen blir alltmer skrämmande. I augusti i år publicerades en artikel där Soros menar sig uppleva att han är ”skaparen av allting”, ”the creator of everything” och att han sen barnsben fantiserade om att han var ”en slags Gud”. ”Om sanningen ska fram så bar jag på ganska höga messianska fantasier … när jag kände att jag behövde ha kontrollen, i annat fall skulle jag få problem.”

i videon ovan så berättar den f.d. Nato-chefen Wesley Clark om USA:s planer på att kriga i Mellanöstern. Efter 9/11 så bestämde sig Pentagon att anfalla Irak även fast det inte fanns bevis för Iraks inblandning i 9/11. Men Irak var inte det enda landet som skulle störtas. Personal från Pentagon sade till Wesley Clark att även  länder såsom Syrien, Libanon, Libyen, Somalien, Sudan och Iran skulle störtas.

MAINSTREAM MEDIA HJÄLPER TILL

USA:s viktigaste uppgift blev att med NATO som ”torped med alla medel motverka att någon stat blev så stark att den kunde stå emot USA:s imperialism”. År 1992 utarbetade den ledande nyliberale ideologen Paul Wolfowitz, som beskrivits som ”den mest aggressiva höken i administrationen”, det dokument som kommit att kallas Wolfowitz-doktrinen. Där klargjordes att det främsta målet var att förhindra att en ny rival till USA:s herravälde skulle uppstå igen. Doktrinen fortsätter att styra USA:s politik och därmed NATOs agerande.
Hur lyckas USA och NATO klara av kritiken från omvärlden? Hans Myrebro menar att man lyckas genom att dagligen, med hjälp av sitt ”massmedia-monster”, basunerar ut att ”krigshotet från öst är överhängande”. Författaren refererar till den tyske journalisten Udo Ulfkotte som medger att han under många år varit betald av CIA för att sprida de nyheter de ville ha ut. Han säger att han vågar berätta nu eftersom han inte är gift och inte har några barn. Han vet att han berättar med livet som insats. Han hävdar bland annat att de amerikanska och tyska underrättelsetjänsterna (CIA och BND) mutar journalister för att få dem att sprida propaganda för NATO – något som enligt Ulfkotte drabbade honom själv under tiden på Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Han har kallats ”medievärldens Snowden”.

I videon ovan så berättar journalisten Udo Ulfkotte hur CIA och  tyska underrättelsetjänsten planterade falska artiklar om Ryssland och Libyen i main stream media. Syftet var att väcka opinion mot dessa länder för att sedan kunna gå i krig mot dem. Libyen är klar, då är det Ryssland kvar.  Återigen får vi bekräftat vilka som är de verkliga fake news.

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


 

 

Relaterade artiklar: 

I norra Sverige finns Europas största militära övningsområde – Vidsel Test Range: 

jmm.nu vidsel test range

Majoriteten av u-båtskränkningarna på 80-talet var gjorda av NATO. 

jmm.nu u-båtskränkningar av nato

Peter Hultqvist gav NATO access till Sverige med värdlandsavtalet. 

jmm.nu värdlandsavtalet

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.