MYTEN OM 97 % KONSENSUS OM KLIMATET

klimatförändringar_global uppvärmning_

September 2019 Frank Nilsson från partiet Folkhemmet Sverige avlivar myten om 97% konsensus gällande klimatfrågan. Den verkliga siffran är 0,5 %.  Jag hittade nedanstående inlägg från Frank Nilsson  på Facebook:  Frank Nilsson:  ”Vi måste lyssna på vetenskapen”, säger Greta. Det är naturligtvis en i grunden sund inställning, att ställningstaganden i klimatfrågan ska grundas på vetenskap,…

This content is for Standard members only.
Login Join Now