MYTEN OM 97 % KONSENSUS OM KLIMATET

klimatförändringar_global uppvärmning_

September 2019

Frank Nilsson från partiet Folkhemmet Sverige avlivar myten om 97% konsensus gällande klimatfrågan. Den verkliga siffran är 0,5 %. 

Jag hittade nedanstående inlägg från Frank Nilsson  på Facebook: 

Frank Nilsson: 

Vi måste lyssna på vetenskapen”, säger Greta.

Det är naturligtvis en i grunden sund inställning, att ställningstaganden i klimatfrågan ska grundas på vetenskap, men dessförinnan måste man förstås GRANSKA det som påstås vara vetenskap.

Vi får ständigt höra att vetenskapen står enig bakom klimatalarmismen, att endast ett fåtal klimatexperter är skeptiska till påståendet att de av människan orsakade utsläppen av koldioxid är vad som driver den påstådda globala uppvärmningen och som sägs vara ett stort hot mot människan som art.

Det påstås att så mycket som 97 % av vetenskapen stöder hypotesen att människans påverkan på klimatet via utsläpp av koldioxid är den viktigaste drivkraften för global uppvärmning idag.

Påståendet grundar sig på en studie från 2014 av 11 944 vetenskapliga uppsatser om klimatet. Det är detta påstående som ligger till grund för all klimatalarmistisk propaganda i media och därför måste det noga granskas.

Studien finns här:

https://iopscience.iop.org/…/10.10…/1748-9326/8/2/024024/pdf

I studien undersöks alltså 11 944 artiklar om klimat mellan 1991–2011 vilka matchade uttrycken ‘global climate change’ eller ‘global warming’.

Emellertid visar det sig att närmare två tredjedelar av dessa vetenskapliga artiklar inte berör frågan om mänsklig påverkan på klimatet.

Vi citerar ur studiens sammanfattning

” We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW…”

(AGW = Anthropogenic Global Warming = global uppvärmning orsakad av människan)

Hur hanterades detta i studien? Ja, man gjorde det enkelt för sig. Dessa två tredjedelar sorterades omedelbart bort!

Hur vet man att inte dessa fann människans påverkan var försumbar och därför fanns det inte anledning att ta upp den aspekten, eller att de helt enkelt anser att det är i huvudsak andra faktorer som styr klimatet?

Ett annat skäl kan vara att man inte stödjer hypotesen om mänsklig påverkan, men undviker att gå ut med det, eftersom det kan äventyra deras möjligheter att få forskningsanslag. Sådant har vi sett förut.

Genast inställer sig också frågan: Om 66,4 % sorterats bort, hur får man då ihop sina 97 % ???

Vi citerar vidare ur studien:

“…32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.”

Att människan har en viss påverkan på klimatet förnekar knappast någon.

32,6 % angav att de ansåg att en sådan påverkan fanns, men majoriteten angav inte till hur stor del ansåg denna påverkan vara.

Man börjar alltså med en grov lögn:

” Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming”.

Man räknar alltså in alla artiklar som uttryckt att människan har någon påverkan på klimatet i den påstådda vetenskapliga enigheten.

Men klimatalarmisterna påstår i sin propaganda att människans påverkan är stor och avgörande, att den faktiskt är vad som driver uppvärmningen!

Då är det naturligtvis av största vikt att fastställa hur många som ansåg just detta, inte att klumpa ihop dem med de som anser att människans påverkan är svag eller måttlig!

Och det finns fastställt!

”The Cook review (Cook, et al., 2013) of 11,944 peer-reviewed studies found 66.4% of the studies had no stated position on anthropogenic global warming, and while 32.6% of the studies implied or stated that humans are contributing to climate change, only 65 papers (0.5%) explicitly stated “that humans are the primary cause of recent global warming.” (Popular Technology, 2014).”

Läs mer här: https://wattsupwiththat.com/…/to-john-cook-it-isnt-hate-it…/

agenda 2030_hållbar utveckling al gore enobekväm sanning

Alltså: Av 11 944 studier var det endast 65 (0,5 %) som uttryckligen påstod att människan är den primära orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen.

Av de 97 procenten bidde bara en tumme! Men det hindrar inte att lögnen fortsätter att spridas, både medvetet av globalisterna och omedvetet av de som litar på att det inte ljugs om så viktiga saker.

Detta är ett slående exempel på vad den brittiske premiärministern Benjamin Israeli en gång yttrade:i: “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”

”Det finns tre slags lögner: lögner, förbannade lögner och statistik”

 

Relaterade artiklar: 

FN:s Agenda 2030 – källan till klimatalarmismen: 

jmm.nu Pia Hellertz serie om Agenda 2030

Peter Stilbs om den tvivelaktiga vetenskapen gällande klimathotet:

jmm.nu Peter Stilbs

Västerås förvandlas till en “smart stad” allt enligt Agenda 2030: 

jmm.nu Västerås – en smart stad. 

 

 

Be the first to comment on "MYTEN OM 97 % KONSENSUS OM KLIMATET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.