MUF: Nej till EU-skatt och fler regleringar | Dagens Samhälle

När EU är som bäst, bidrar unionen till tillväxt, handel och nya möjligheter. En plattform som stärker Sverige. Men många av besluten måste fortsättningsvis fattas hemma hos oss. Därför är det oroväckande att politiska krafter och företrädare vill ge upp den svenska självbestämmanderätten genom att ge EU beskattningsrätt som skulle leda till högre skatter, skriver företrädare för MUF.

Source: MUF: Nej till EU-skatt och fler regleringar | Dagens Samhälle

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.